top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Počet OČR-iek klesol!


S dobrovoľným nástupom detí do materských a základných škôl klesol aj počet OČR-iek. A to približne o 25 percent. Sociálna poisťovňa, pobočka v Starej Ľubovni vyplatila doteraz na ošetrovnom pre 2 889 rodičov vyše 680 860 eur. Čo sa týka PN-iek, tie si uplatnilo 6 439 poistencov, ktorým SP vyplatila 1 443 868 €.


Aj keď rozhodnutím ústredného krízového štábu mohli deti od 1. júna (MŠ a 1. – 4. i 5. ročník) nastúpiť do škôl, neznamená to pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky. Tí, ktorí zo strachu alebo z nedostatku kapacít neposielajú dieťa do kolektívu, majú nárok na ošetrovné, ak vznikne, resp. bude pokračovať a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. „Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného Čestného vyhlásenia. Je potrebné, aby ho rodič poslal pobočke do konca júna. Zdôrazňujeme, že rodičia sú povinní do týchto vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože Sociálna poisťovňa si tieto údaje bude overovať, aj spätne,“ informovala riaditeľka SP v Starej Ľubovni Danka Matiová. Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – sa nič nemení. „Nárok na OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku,“ dodala riaditeľka tunajšej Sociálnej poisťovne.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 23 (16. jún 2020) 

コメント


bottom of page