top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Počet invalidných dôchodcov rastie

Updated: Jul 6, 2020


Soc. poitovna

Sociálna poisťovňa (SP) eviduje v okrese Stará Ľubovňa 2413 invalidných dôchodcov,  z toho predstavuje 1556 invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % a 857 invalidných dôchodkov nad 70 %. Počet invalidných dôchodcov pritom mierne stúpa, vyžiť musia v priemere z necelých 250 eur na mesiac. 


Priemerná výška invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70% (bez súbehu s iným, napr. pozostalostným dôchodkom) predstavuje k 31. marcu tohto roku v okrese Stará Ľubovňa 183,24 eur. Priemerná výška invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % (takisto samostatne bez súbehu s iným dôchodkom) predstavuje 353,35 eur. Celková priemerná výška invalidného dôchodku v okrese Stará Ľubovňa k 31. marcu tohto roku je na úrovni 247,24 eur.


PRIBÚDAJÚ „V roku 2016 bolo podaných v okrese Stará Ľubovňa celkovo 294 nových žiadostí o invalidný dôchodok, priznali sme 249 nových invalidných dôchodkov a v 45-tich prípadoch sme invalidný dôchodok nepriznali,“ informovala nás riaditeľka Danka Matiová z pobočky SP v Starej Ľubovni. Pre porovnanie, v roku 2017 to bolo 296 nových žiadostí o invalidný dôchodok (mesačne priemerne 25), priznaných bolo 223 nových invalidných dôchodkov, nepriznaných 73. „Od 1. januára tohto roku do 31. augusta evidujeme 206 nových žiadostí, teda mesačne priemerne 26, z ktorých sme priznali 138 nových invalidných dôchodkov, nepriznali sme dôchodok v 68 prípadoch,“ informovali nás aktuálne zo SP. Počet žiadostí o invalidný dôchodok je teda mierne rastúci (do konca roka v SP odhadujú viac ako 300 nových žiadostí). Napr. od 1. januára 2017 do 31. augusta 2017 mali 195 nových žiadostí, toho roku už 206 nových žiadostí. „Rastie aj počet nepriznaných invalidných dôchodkov,“ dodala D. Matiová. Iba dodáme, že momentálne sa pripravuje legislatívna zmena, ktorá sa týka zmeny percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri jednotlivých ochoreniach.


Foto: Mário Veverka


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 33 (11. september 2018)


留言


bottom of page