top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Platilo, že vek je len číslo

Updated: Jul 13, 2020


06 - valcek 201706271342200.19143165_1455762511137213_7147818846859918111_o

Príjemná atmosféra, dôkladne pripravené športoviská, vzorná disciplína súťažiacich či tradične veľká pohostinnosť domácich boli sprievodnými znakmi už 11. ročníka Okresných športových hier seniorov, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, v Čirči.


Tradičné podujatie začalo tradične sv. liturgiou, po nej nasledovalo privítanie tradičným chlebom so „šmaľcom“ i množstvom iných dobrôt. Ostala chvíľka na stretnutia s priateľmi, chvíľka na taktické pokyny a po privítaní súťažiacich a hostí nasledovalo slávnostné otvorenie v strede skutočne peknej obce, ktorá sa uchádza o titul Dedina roka 2017, a určite nie bez šancí. Prvýkrát sa podujatia zúčastnilo až 15 družstiev, čo spôsobilo malé meškanie vyhlásenia výsledkov, ale radosť nielen víťazov bola opäť veľká a úprimná. Súťažiaci jednotlivých družstiev podávali dobré výkony so samozrejmou túžbou byť najlepšími, s množstvom vtipných slovných zvratov, s jemným útokom na vek či nepatrne vyššiu hmotnosť. Platilo, že nie je dôležité zúčastniť sa, ale zvíťaziť a tomuto podriadili všetko svoje úsilie. Jednotlivé disciplíny neboli náročné, častým problémom bola pre ženy basketbalová lopta a jej nechuť trafiť drobnú dieru vo výške viac ako tri metre. Naopak, pri návrate unaveného partnera sa dievčatá priam vyžívali v triafaní „dvojbodovej“ hlavy, aj keď pár „peciek“ sa ušlo aj „bezbodovým“ nohám (na fotografii vľavo). Muži v kopoch na bránku ukázali, že futbal vie na Slovensku hrať každý. V hodoch granátom a kriketkou nastalo veľké zlepšenie, napriek čoraz väčšej vzdialenosti od vyznačených kruhov. Populárny florbal bol záverečnou disciplínou, v ktorej rozhodovala rýchlosť zvládnutia vedenia loptičky pomedzi kužele i streľba na bránku, ktorá síce stála, ale niektorým sa zdalo, že je v neustálom pohybe.


Bodovala Ľubovňa


Po chutnom obede nasledovala prestávka na hodnotenie svojich výkonov, zaslúžený oddych i očakávanie celkových výsledkov. Najväčšiu radosť mali športovci z okresného mesta (na fotografii vpravo), ktorí zvíťazili pred Jarabinou a Nižnými Ružbachmi. Medzi jednotlivcami si najlepšie počínala P. Rybovičová z Plavnice a M. Barnovský z Jarabiny. Potvrdením vydareného podujatia sú aj slová starostu Čirča, že toľko ľudí a taká skvelá atmosféra už v obci dávno nebola. Sympatickou bodkou za podujatím bol aj takmer zborový spev nádhernej piesne Mnohaja, blahaja lita, pri ktorej sme si všetci uvedomili krásu života človeka v každom veku. Trochu prekvapeným ostal starosta obce Nižné Ružbachy, ktorému sa nečakane ušla pocta usporiadať 12. ročník pre športuchtivých a stále vitálnych seniorov. Všetci sa už teraz môžu tešiť na tradičné i nové, ale určite rovnako zábavné disciplíny v príjemnom prostredí tejto malej obce.

04 - 201706211408270.19221748-1455756117804519-5726385791280658803-o
07 - 201706271342200.19092838_1455773837802747_6031233336287045677_o
09 - 201706211401530.19055498-1455774091136055-4967720283534920808-o
03 - 201706211401530.19092858-1455772417802889-5082451613604155214-o
02 - 201706271342200.19092817_1455761761137288_9071594613839458162_o

František Solár, foto: archív JD


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 26 (4. júl 2017)


Comentarios


bottom of page