top of page
  • Mário Veverka

Platba za odpad sa zvýši o približne euro

Updated: Jul 9, 2020


DSC_0945

Zvýšenie sadzby za užívanie verejného priestranstva, zatraktívnenie ambulantného predaja počas sezónnych trhov, nový poplatok (za umiestnenie letných terás) a mierny nárast sumy za likvidáciu komunálneho odpadu (KO) – to boli najdôležitejšie úpravy vo VZN č. 42, ktoré sa 14. decembra dostalo pred mestských poslancov. A tí po krátkej diskusii všetky navrhované zmeny schválili.


V praxi to znamená, že od 1. januára 2018 dôjde k zjednoteniu sadzieb za účelom väčšej motivácie predajcov pri ambulantnom predaji všetkých druhov tovaru na tržnici na 4 € za stánok a deň predaja (pôvodne 7; 9 a 3,5 €) i priestoru pri stánku (z 1,7 € na 1 €). Zároveň sa mesto pod Ľubovnianskym hradom pripojí k tým, ktoré zaviedli spoplatnenie letných terás (0,02 m2/deň).

DSC_0942

Nepochybne občanov najviac dotýkajúcou sa úpravou však bol poplatok za likvidáciu KO. Ten sa, ako počas rokovania informoval primátor, zvýšil o 0,003 € za osobu a kalendárny deň. Čo v prepočte na rok znamená o 1,09 € viac (z 18,25 € na 19,34 €).„Mesto k tomu pristúpilo aj s ohľadom na odporúčanie, podľa ktorého by malo tento poplatok každoročne mierne valorizovať. Ak by sme chceli vychádzať z litery zákona, tak by mal v 100-percetnej miere kryť naše náklady na zneškodnenie odpadu,“uviedol Ľ. Tomko, ktorý upozornil, že tento návrh by prešiel bez ohľadu na vývin situácie so skládkou Skalka. Ako totiž podotkol, rozdiel medzi fakturovanými nákladmi na likvidáciu odpadu (330 tis. €) a dosiahnutým príjmom (234 tis. €) je približne 104 tis. eur. Po pripočítaní nákladov na likvidáciu bioodpoadu dokonca ešte o 40 tisíc viac.„Znamená to, že tu máme značnú finančnú disproporciu. A aj keď ide o nepopulárny krok, hlavne vo volebnom roku, myslím si, že je to zodpovedné riešenie,“dodal primátor.

Téme sa podrobnejšie budeme venovať v niektorom z nasledujúcich vydaní ĽN.


bottom of page