top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Pili znečistenú vodu?

Updated: Jul 8, 2020


Voda

V obciach Hniezdne a Forbasy sa obyvatelia museli niekoľko dní zaobísť bez pitnej vody. A to v období,keď sme si pripomínali Deň vody. Podľa vodárenskej spoločnosti bolo dôvodom zhoršenia jej kvality pokles na vodnom zdroji v Jakubanoch a spustenie náhradných zdrojov v katastri obce Hniezdne.


To, že s pitnou vodou nie je všetko v poriadku, si miestni obyvatelia všimli v sobotu ráno (17. marca). Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS), ktorá zabezpečuje dodávku pitnej vody v spomínaných obciach, sa o tomto probléme dozvedela až na základe podnetov od odberateľov. Podľa viacerých mala voda nielen čudnú farbu, ale aj výrazne zapáchala. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni na základe výsledkov kontroly preto nariadil vodu nepiť, ale až na tretí deň (19. marca) od zistenia, že voda je problematická. Podľa slov riaditeľky úradu mala PVPS-ka pred tým, než spustí náhradné vodné zdroje do prevádzky, vodu otestovať. ,,Náš úrad nariadil prevádzkovateľovi verejného vodovodu, teda PVPS, odstrániť nedostatky a vydal zákaz používať túto vodu. Povinnosťou prevádzkovateľa bolo informovať o tomto stave verejnosť,“ uviedla regionálna hygienička Mária Mancalová. A práve miestni obyvatelia tvrdia, že sa o tomto probléme dozvedeli príliš neskoro. ,,Nikto nič nepovie, nevie a každý sa vyhovára na druhého,“ uviedla obyvateľka Forbás. Podľa hovorkyne PVPS Boženy Dickej zásobovanie pitnej vody cisternami nebolo potrebné, nakoľko bola voda hygienicky bezpečná: ,,Kvalita vody v obci Forbasy je naďalej kontrolovaná akreditovaným laboratóriom, ako aj štátnym dohľadom. Vykonané kontroly potvrdili, že dodávaná pitná voda spĺňa parametre pre ľudskú spotrebu.“ Napriek tomu sa cisterna s pitnou vodou predsa len objavila, ale iba vo Forbasoch. ,,Variť treba, pitný režim dodržiavať musíme, a preto sme sa radšej zásobili a vodu kúpili,“ uviedla obyvateľka Forbás, ktorá sa vodu z verejného vodovodu bála používať.


Zatvorili škôlku Z tohto dôvodu sa na niekoľko dní prerušilo aj vyučovanie v MŠ vo Forbasoch. ,,Zdravie je prvoradé a nechcel som riskovať. Rozhodol som sa tak iba na základe ústneho konania, ktoré bolo v pondelok, ale o tom, či voda je dobrá, alebo zlá, som nemal žiadny doklad,“ uviedol starosta Forbás Július Vyrostek. Podľa slov regionálnej hygieničky je už v súčasnosti voda z verejného vodovodu v poriadku. Pohoršení obyvatelia teraz žiadajú kompenzáciu výdavkov. ,,V prípade, že sa takáto žiadosť dostaví, budeme na ňu reagovať,“ uviedla hovorkyňa PVPS Božena Dická.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 12 (27. marca 2018)


Kommentare


bottom of page