top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Pekný darček – nová telocvičňa!

Updated: Jul 22, 2020


Obchodná akadémia, ktorá vzdeláva študentov v Starej Ľubovni už viac ako štvrťstoročie, dostala na začiatok školského roka darček – novú telocvičňu.


„Doteraz sa výučba telesnej a športovej výchovy realizovala v mestskej športovej hale a som veľmi rada, že v tomto období už máme dobudované priestorové podmienky tak, aby celý výchovno-vzdelávací proces mohol prebiehať v sídle našej školy,“ nechala sa počuť riaditeľka Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni Viera Mikulová (na fotografii v strede), ktorá mala plány postaviť telocvičňu odkedy sa škola pred viac ako 10-timi rokmi presťahovala z námestia na Jarmočnú ulicu.

Na slávnostnom otvorení novej telocvične obchodnej akadémie nechýbali ani poslanci PSK Peter Sokol (vľavo) a Jozef Kandráč (vpravo).


Sen sa začal meniť na skutočnosť v apríli 2014 a samotná výstavba trvala 15 mesiacov. „Telocvičňa je zo železobetónového skeletu vyplneného tehlami, pričom vrchná oceľová konštrukcia je krytá panelmi, vrátane požiarnych panelov. Vnútorné vybavenie je jedno z najmodernejších, do pozornosti dávam hlavne špeciálnu švajčiarsku podlahu, ktorá spĺňa všetky prísne európske požiadavky,“ prezradil základné informácie o novej budove Marián Husovský, výrobný riaditeľ víťaznej firmy PKB Invest z Prešova, ktorá stavbu realizovala.

Výsledkom 15 mesiacov trvajúcich prác je táto telocvičňa. Hodiny telesnej výchovy v športovej hale sú tak pre študentov minulosťou.


830 tisíc € od PSK Novú telocvičňu so všetkými modernými vymoženosťami privítali hlavne študenti. Na prízemí nechýbajú šatne pre dievčatá a chlapcov, hygienické zariadenia, kabinet, posilňovňa a skladové priestory. „Na poschodí sa nachádza fitness centrum, sauna s ochladzovňou a šatňou a technologické srdce celej budovy – kotolňa so zázemím,“ vymenoval projektant Tibor Petrík. Celú stavbu realizovala prešovská firma v sume 830 tisíc eur. Tie škola získala od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja. „Investičnou výstavbou sa nám podarilo ušetriť takmer 17 tisíc eur, ktoré by sme chceli do konca kalendárneho roka použiť na dobudovanie parkoviska v okolí telocvične a miestnych komunikácií pri škole,“ doplnila V. Mikulová. Podstatné ale je, že novou telocvičňou s rozmermi 15 x 26 metrov získali žiaci možnosť venovať sa športovým aktivitám na hodinách telesnej a športovej výchovy, tiež v záujmových útvaroch či vo voľnom čase.

[Vnútorné vybavenie budovy patrí k tým najmodernejším. Výnimkou nie je ani špeciálna švajčiarska podlaha spĺňajúca prísne európske normy.


Comments


bottom of page