top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Parkovanie v meste nebude zadarmo

Updated: Jul 2, 2020


parkovisko 2

Od 1. októbra už nebudeme môcť parkovať v centre mesta a priľahlých lokalitách na pozemkoch mesta bezplatne. Po dlhšej diskusii sa napokon mestskí poslanci vo štvrtok stotožnili s návrhom radnice a prijali VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa.


Čo to znamená pre tých, ktorí boli zvyknutí, že okrem štyroch súkromných parkovísk  nemuseli vyberať peňaženku pri parkovaní? To, že o päť mesiacov už budú musieť zaplatiť. A to v čase od 7.00 do 16.00 h a teda 50 centov na hodinu, a to pri zaplatení v parkovacom automate (celý deň 3 €). Výhodnejšie bude platenie mobilnou aplikáciou, na hodinu to vyjde 0,45 €, celý deň 2,95 €. A bude tu možnosť kúpiť si od mesta aj celoročnú karta za 200 eur. Polovičnú zľavu tu po ZŤP. „Na komisii sme to preberali a boli pripomienky, tak k tomu, že keď spoplatníme parkovacie miesta, ktoré sú dané, zaplnia sa nám všetky bočné ulice tých, ktorí tam bývajú. Ďalej je tu problém s tými, ktorí sú ZŤP...“ poznamenal v úvode diskusie poslanec Rudolf Žiak. Aj keď odzneli poznámky k tomu, že prax ukazuje, že tento preukaz zneužívajú občas aj ostatní členovia rodiny, výsledok je taký, že hendikepovaní budú mať permanentku na celý rok za 100 eur. Poslanci sa pristavili aj pri tom, či bude ročný parkovací lístok prenosný. A teda napokon bude. Tzn., že podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorí majú viac áut, budú môcť parkovať s jednou permanentkou na všetky, ich evidenčné čísla ale musia byť na nej uvedené. A platiť bude aj to, že od úhrady za dočasné parkovanie sú oslobodené služobné štátne i mestské autá a mestských podnikov.


Obavy o preplnené bočné ulice To, že mestské parkoviská by mali byť spoplatnené, prakticky nik z poslancov nespochybňoval. Faktom je, že nejde o novinku, v Ľubovni už v minulosti parkovacie automaty v centre mesta boli. Ako poznamenal aj poslanec Michal Šipoš, „vieme, že situácia v meste je kritická, pravidlá musíme nastaviť, toto vnímam ako prvý krok.“ Tým ďalším by mal byť podľa volených zástupcov ponor do lokalít okolo bytoviek, kde sú už teraz rôzne formy parkovania a tiež je predpoklad, že od 1. októbra autá zahltia aj iné plochy. „Negatíva tu isto budú, musíme sa s tým vysporiadať. Cieľom tu nie je mestský príjem, ale aby ľudia mali kde v meste zaparkovať,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko. Ako po odsúhlasení VZN-ka dodal, mesto bude sledovať jeho aplikačnú prax a podľa toho aj riešiť vzniknuté problémy.


Úseky miestnych komunikácií a parkovísk, kde sa bude od 1. októbra platiť


Ulica/Parkovisko


Levočská „aut. zastávka“ – parkovisko


Popradská ul. – MsÚ – parkovisko


Nám. sv. Mikuláša


Nám. gen. Štefánika 9-10-11


Nám. gen. Štefánika „Od Alexika“


Nám. gen. Štefánika – „Žltý dom“


Okresný úrad- parkovisko


Nám. gen. Štefánika – Od predajne „Alica“


Nám. gen. Štefánika –„ Biely dom“ – parkovisko


Nám. gen. Štefánika- „Pošta“ – parkovisko


Nám. gen. Štefánika – „Cintorín“- parkovisko


Kultúrny dom- parkovisko


Levočská ul. „zadné trakty“ – parkovisko


Levočská ul. „zadné trakty“- pri ceste


Obrancov mieru – obchod – parkovisko


Obrancov mieru –  lekáreň – parkovisko


Obrancov mieru –  nemocnica – parkovisko


Sládkovičova 4,6 – parkovisko Sládkovičova – pri ceste


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 17 (30. apríl 2019)


Comments


bottom of page