top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Parkovanie v centre Starej Ľubovne: Na vaše podnety odpovedá prednosta mesta


Takzvaný počiatočný režim po spustení plateného parkovania v centre Starej Ľubovne priniesol aj niekoľko reakcií majiteľov vozidiel. Niektorí ste nás kontaktovali so súvisiacimi podnetmi, ktoré sme posunuli samospráve. Na vaše otázky odpovedá Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni.


Na minulých zastupiteľstvách sa hovorilo o tom, že priestor pred Ľubovnianskou nemocnicou bude aspoň dočasne vyňatý z parkovacej politiky, napriek tomu sa tam za parkovanie platí. Prečo?


– Priestor pred Ľubovnianskou nemocnicou bol vyňatý a určený pre zamestnancov nemocnice s tým, že za okienkom auta musia mať umiestnenú parkovaciu kartu, ktorú im mal dať zamestnávateľ a ktorá ich oprávňuje k bezplatnému parkovaniu v tomto priestore.


Suma za parkovanie na jednu hodinu je cez mobilnú aplikáciu 25 centov, cez sms je to 30 centov. Platba cez aplikáciu sa však týka iba konkrétnej parkovacej zóny, kým cez sms môže vodič parkovať v rámci hodiny aj v iných zónach. Túto informáciu ale mesto neuvádzalo. 


– Aj pri aplikácii platí, že môžem zaparkovať v rámci jednej hodiny vo všetkých zónach. Ľudí môže zmiasť skutočnosť, že si pri platbe aplikáciou vyberajú konkrétne parkovisko v rámci jednej zóny. Platba však platí vo všetkých zónach a výber miesta je skôr lokalizačný.


Plánujem si v dohľadnej dobe zaobstarať iné vozidlo, preto sa mi zdá nevýhodné, ak si v tejto chvíli zakúpim celoročnú parkovaciu kartu. Prečo sa nedajú zakúpiť napríklad štvrťročné, alebo polročné parkovacie karty?


– Túto vec chceme systémovo vyriešiť v najbližšom čase so spoločnosťou, ktorá nám zabezpečuje prevádzku parkovacieho systému na registráciu a kontrolu. Občan si tak bude môcť zmeniť ŠPZ, na ktoré si kúpil ročnú parkovaciu kartu práve pre prípady ako je kúpa nového vozidla a iné.


Pracujem v zahraničí ako sezónny pracovník, mimo domova som približne polroka. Zdá sa mi diskriminujúce, ak mám možnosť predplatiť si jedine celoročnú kartu. Prečo tam nie je možnosť polročnej, alebo štvrťroč- nej platby? 


– Cenové zvýhodnenie, ktoré je pri ročnej karte, je výrazné, ak by sme to vzali na hodinovú cenu za parkovanie. Treba si zvážiť, ako veľmi potrebujete parkovať v rámci regulovanej zóny, keď ste sezónny pracovník a či parkovanie v rámci regulovanej zóny nepotrebujete len krátkodobo a platíte za konkrétne hodiny parkovania. O polročnej a štvrťročnej karte zatiaľ neuvažujeme.


V iných mestách vodiči s preukazom ZŤP neplatia, prečo v Starej Ľubovni áno? Pokiaľ viem, vyplýva aj z nejakého zákona, že môžem stáť na parkovisku na nevyhnutne potrebný čas. 


– Tému ZŤP chceme otvoriť na najbližšom zastupiteľstve v mesiaci september. Vychádzame pri tom zo zaužívaného delenia ZŤP, ktorý používajú Úrady práce. Zvýhodniť  chceme držiteľov Modrej parkovacej karty, ktorá sa vydáva podľa zákona 447/2008 – invalidná osoba je odkázaná na individuálnu prepravu (nemôže ísť autobusom), ale aj iné diagnózy podľa prílohy 18 zákona – cievna mozgová príhoda, pohybové obmedzenia, inkontinencia ťažkého stupňa, autizmus, aspergerov syndróm, onkologické ochorenie, slepota, hluchota. Pri týchto osobách navrhujeme zníženie ceny ročnej parkovacej karty na sumu 10 €. Otázka nevyhnutne potrebného času, ktorá je uvádzaná vo vyhláške je distkutabilná a ťažko odkontrolovateľná.


Peter Rindoš, foto: archív ĽMS


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 31 (25. august 2020)

Comentários


bottom of page