web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
  • Mgr. Peter Šlosár

Parkovacích miest je málo

Updated: Jul 6, 2020


Problematika parkovania je diskutovanou témou nielen vo väčších mestách, ale nedostatok parkovacích miest už pociťujú aj menšie samosprávy. Počet vozidiel každoročne, v porovnaní s počtom parkovacích miest, neúmerne pribúda. Mesto sľubuje, že v budovaní parkovísk bude pokračovať, no voľných plôch je žalostne málo.


Po asfaltovaní Námestia sv. Mikuláša sa predpokladalo aj so zmenou v organizácii dopravy. Tým by ale mesto prišlo o niekoľko parkovacích miest, vzhľadom k tomu, že kolmé parkovanie by bolo zmenené na pozdĺžne. Vodiči sa tak v tejto časti nemusia obávať zníženia počtu miest na státie vozidiel, ktorých je aj tak veľmi málo. ,,Zaparkovať v centre mesta je počas dňa priam nemožné, vlastne v celej Ľubovni je to s parkovaním veľmi zlé,“ uviedol jeden z opýtaných vodičov. Doposiaľ sa mestu podarilo vybudovať 50 nových parkovacích miest a v blízkej budúcnosti by malo pribudnúť ďalších 25 miest, okrem iného aj na Ulici za vodou (na fotografií). Kde ešte nové parkovacie miesta pribudnú a prečo je ich budovanie  pomalé sa dočítate v najnovšom vydaní Ľubovnianskych novín, ktoré sú v predaji do pondelka 15. októbra 2018. 

 

Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


#doprava #mesto #parkoviská #problém