top of page
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
  • Mgr. Helena Musalová

Parkomaty sa budovať nebudú, výhodná bude mobilná aplikácia

Updated: Jun 26, 2020


parkovisko 2

Platiť na mestských parkoviskách sa malo už od októbra tohto roku, pre zložité majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov sa to posunulo na jar budúceho roku. K novinke je tak mesto opäť bližšie a už je jasné, že sa nebudú budovať parkomaty, ktoré mali pohltiť okolo 80 tisíc € a po ostatnom zasadnutí poslancov i to, že ročný poplatok za parkovanie pre držiteľov ZŤP preukazov sa znížilo z pôvodne plánovaných 100 € na 50.


Radnica predstavila aj vymedzenie piatich zón v osobitnom režime, a to po podnetoch občanov, kde sú parkoviská blízko bytoviek, a teda ako uviedol prednosta Aleš Solár, „bolo by nefér, keby títo ľudia platili ročný poplatok za parkovanie, aký navrhujeme, len preto, že tam bývajú.“  Zvýhodnené zóny pre obyvateľov bytoviek sa teda týkajú Ul. 17. novembra, časti Garbiarskej a Farbiarskej ul., Nám. sv. Mikuláša, Levočskej ul., časti pod mestským úradom a okolia kultúrneho domu a nemocnice (Obrancov mieru, Budovateľskej a Sládkovičovej ul.).


Ostatné zóny, tak ako boli deklarované v septembri, ostávajú nezmenené a ráta sa so 400-kou parkovacích miest, ktoré budú po novom spoplatnené v pracovných dňoch od 7. do 16 h.


Prehodnotené bolo aj celoročné parkovné, a to s rozlíšením, či ide o domáceho obyvateľa alebo toho, kto nemá v meste trvalý pobyt. V prípade miestnych bude ročný poplatok na jedno auto 150 eur (na druhé 300 € a tretie 500), u „cezpoľných“ to bude 200, 400 a 600 €. U občanov so zdravotným znevýhodnením mesto navrhovalo sumu 100 (1. auto), 200 a 400, bez rozdielu či ide o obyvateľa mesta alebo nie.


Na základe návrhu poslankyne Edity Oláhovej znížiť ročný poplatok pre ZŤP na 50 eur sa hlasovalo a poslanci súhlasili s týmto znížením. Rovnako prešiel podnet viceprimátora Petra Bizovského vyňať z regulovaného parkovania mesta 23 miest pred nemocnicou. Ako poznamenal zároveň riaditeľ nemocnice, v budúcnosti sa iste nevyhnú regulovať parkovanie aj tam. A takisto poslanci súhlasili aj s návrhom okresného úradu vymedziť aj dve miesta pred tzv. Bielym domom pre služobné účely.


Zmena sa dotkne, oproti pôvodnému plánu, správy regulovaných parkovísk, keď sa rátalo s firmou VPS. Pod palcom si ho ponechá radnica a cez softvérový systém ho bude kontrolovať mestská polícia. Platí to, že mesto po vzore iných miest chce ísť do mobilných aplikácií, ktoré budú oproti iným možnostiam zvýhodnené. „Je to veľmi výhodné aj napr., v prípade, že ste u lekára a neviete, ako dlho sa zdržíte. Vždy vám príde SMS, aby ste si parkovanie opätovne obnovili, čiže je to komfortné a jednoduché,“ poznamenal A. Solár. Klasická možnosť ale zostáva, stieracie lístky budú v predaji v prevádzkach blízko parkovísk, radnica už predbežne rokovala s ich majiteľmi. Ako ale odznelo medzi poslancami, pred spustením regulovaného parkovania bude nutná masívnejšia kampaň nielen pre občanov mesta, ale i okresu, aby vodiči neostali novinkami zaskočení a nemysleli si, že ide o prvoaprílový žart.


Výška úhrady   stierací lístok    správa SMS     mobilná aplikácia


Poplatok za 1 h     0,50 €                        0,30 €                              0,25 €


Za ďalšie zač. h    0,50 €                         0,50 €                             0,45 €


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 47, 48 (17. december 2019)


#MestoStaráĽubovňa #MsZ #parkovanie

bottom of page