top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Pýtame sa za Vás: Prečo nie je osvetlený priechod?

Updated: Jul 30, 2020


priechod (3)

Opýtajte sa kompetentných, prečo nie je osvetlený priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza pred vstupom do mesta (od fialovej benzínky). Stĺpy verejného osvetlenia tam síce sú, svetlá už ale nie. Vodiči sa tak v tomto úseku musia spoliehať na opatrnosť chodcov. (Tomáš M.)


Odpovedá Ľubomír Krett, riaditeľ firmy Verejnoprospešné služby v Starej Ľubovni: – V rámci úsporných opatrení sme pred niekoľkými rokmi vyhodnotili túto časť mesta ako miesto s veľmi nízkou intenzitou pohybu obyvateľov, ktorí využívali tento priechod. Naša organizácia preto pristúpila k tomu, že niektoré stĺpy odpojila od elektrickej energie, poniektoré boli dokonca demontované. Od vykonania týchto opatrení (r. 2008) sme doteraz nezaznamenali žiadne podnety od občanov, aby sme pristúpili k nejakým krokom, ktorými by sa viditeľnosť v danom úseku zvýšila. Samozrejme, budeme sa venovať tejto žiadosti a nevylučujem, že v budúcnosti môže dôjsť k opätovnému osvetleniu tohto miesta.


Máte nezodpovedanú otázku, nevyriešený problém, neviete sa orientovať v spleti legislatívnych zmien či zákonov? Chcete upozorniť na problémy, chyby…? Napíšte nám, posunieme vaše otázky ku kompetentným a budeme spoločne hľadať odpovede.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 6 (13. február 2017)


Kommentare


bottom of page