top of page
  • Anna Lazorčáková

Opravia hradbu a nádvorie za 850-tisíc eur

Obnova Hradu v Starej Ľubovni pokračuje. Najbližšie sa zrekonštruuje severovýchodná hradba a tretie nádvorie. Prešovský samosprávny kraj schválil na tento zámer spolufinancovanie vo výške viac ako 51-tisíc eur. Celá rekonštrukcia by pritom mala stáť 850-tisíc eur. Takmer 800-tisíc tvorí úspešný grant spracovaný Ľubovnianskym múzeom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pribudne zážitková archeologická expozícia i sokoliarsky dvor


SEVEROVÝCHODNÝ MÚR JE V HAVARIJNOM STAVE

Pôjde o odstránenie havarijného stavu, rekonštrukciu a záchranu severovýchodnej hradby, prezentáciu archeologickej lokality vojenských kasární zo 17. stor. a hradnej studne/cisterny.

„Význam projektu je zachrániť severovýchodnú fortifikáciu, zastabilizovať a odprezentovať to, čo sa v jej blízkosti nachádzalo, teda vojenské kasárne. Za ostatné 3 - 4 roky prebiehal rozsiahly archeologický výskum, počas ktorého sa tu našlo množstvo vzácnych nálezov,“ informoval Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea, ktoré má v pláne obnoviť a prezentovať archeologickú lokalitu.

Obnova prichádza v hodine dvanástej, hlavne severovýchodný múr je už v havarijnom stave. „Sú tam rozsiahle výpadky historického muriva, a keď nechceme dopustiť ešte väčšiu deštrukciu tohto stavu, tak to musíme zachrániť,“ podotkol šéf múzea.


AJ UKÁŽKY REMESIEL A SOKOLIARSKY DVOR

Predpokladaný termín začatia prác je koniec tohto roka, s ukončením projektu sa ráta v roku 2024.

V zrekonštruovaných priestoroch by mala následne vzniknúť interaktívna zážitková archeologická expozícia. Návštevníkom bude prezentovať život vojenskej posádky vo vojenských kasárňach. „Samozrejme, budeme využívať aj moderné technológie. Súčasťou je, že na obnovenej časti pamiatky budeme prezentovať aj remeslá, ktoré boli na hrade aj v minulosti napr. hrnčiarstvo a kováčstvo,“ dodal D. Mikulík.

Na treťom nádvorí vznikne po rekonštrukcii sokoliarsky dvor, na ktorom bude umiestnená stála scéna sokoliarov. Prebiehať tu budú ukážky sokoliarskeho remesla, AVES terapia, teda práca s hendikepovanými návštevníkmi. Projektovým partnerom múzea bude ZŠ s MŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, prvá základná škola na svete, ktorá vyučuje sokoliarstvo ako predmet. Ďalším je OZ Priatelia hradu Ľubovňa a zo zahraničia nórske múzeum v meste Vardo (jediné európske mesto s arktickou klímou).


al, PSK, foto: E.F.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2021)

Comentarios


bottom of page