top of page
  • Peter Rindoš

Oprava mosta ponad Jakubianku potrvá do septembra

Updated: Apr 15, 2022

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal v Starej Ľubovni s opravami mosta ponad potok Jakubianka. Trvať by mali päť mesiacov, týkajú sa aj priľahlej cesty. Ďalší mostný objekt kraj zrekonštruuje v obci Vislanka.

Most v Starej Ľubovni sa nachádzal v nevyhovujúcom stave, PSK ho zaradil do zámerov spolu s opravami ostatných v rámci správy a údržby, podľa stupnice je jeho stav označený za zlý. „Stavebné práce budú zahŕňať odstránenie zistených porúch, a to kompletnou rekonštrukciou mostného zvršku, vybudovaním nových záverných múrikov, sanáciou spodnej stavby a nosnej konštrukcie, vrátane výmeny ložísk na oporách, opravou mostných záverov, odvodnenia mosta,“ povedala Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK.Súčasťou prác je aj rekonštrukcia priľahlého úseku cesty s oporným múrom za účelom odvedenia vody z vozovky, a to v dĺžke 163 metrov a rekonštrukcia úseku cesty priľahlej cesty v dĺžke 559 metrov. Celkové náklady na realizáciu diela vychádzajú na vyše 338-tisíc eur. „Rekonštrukcia bude financovaná zo zdrojov PSK. Ukončenie stavebných prác je naplánované na prelome mesiacov august-september 2022,“ dodala D. Jeleňová. V zákazke na opravu mosta uspela bratislavská firma Porr.


Rekonštrukcie za 463-tisíc eur sa dočká aj most v obci Vislanka. Rovnako aj tu bude premávku riadiť svetelná signalizácia. Dôvodom na opravu je hlavne rozpadávanie, odlamovanie a nedostatočná krycia vrstvu betónu. Práce by mali trvať približne jeden rok.Foto: Peter Rindoš

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 14 (13. apríl 2022)

Comentarios


bottom of page