top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Opatrovať aj pracovať?

Updated: Jul 30, 2020

Chcem sa prostredníctvom Ľubovnianskych novín informovať, ako je to s osobnou asistenciou. Ja a moja známa sa staráme o zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP) osoby. Ja o dcéru, ona o manžela, ale iba v rozsahu 4 hodín denne. Aj keď tieto osoby potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, my ako rodinní príslušníci nemáme na väčší počet hodín osobnej asistencie nárok. Ako je to s platením odvodov? Započítavajú sa nám roky do dôchodku alebo by sme si mali nájsť ešte nejakú prácu, aby sme splnili limity na to, aby sa nám roky do dôchodku započítavali?


Odpovedá Danka Matiová, riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Starej Ľubovni:


– Za určité skupiny fyzických osôb – matka alebo osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku, osobný asistent, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím či vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Teda sú to poistenci štátu. Dôležitou podmienkou je, aby fyzická osoba (FO) vykonávajúca osobnú asistenciu inej FO s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie patrila do skupiny poistencov štátu (za ktorých platí štát dôchodkové poistenie) a spĺňala potrebný rozsah – minimálne 140 hodín mesačne (140 a viac). Ak je to menej hodín, túto podmienku nespĺňa, a teda nie je poistencom štátu (podľa toho, čo uvádza čitateľka, túto podmienku nespĺňa).


Dohoda uzatvorená medzi osobným asistentom a užívateľom osobnej asistencie nie je dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a preto uvedená dohoda nezakladá status zamestnanca. Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, je na rok 2018 v sume 456 €.


Foto: pixbay.com


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.16 (23. 4. 2018)


Comments


bottom of page