top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Opatrenia rieši manuál. Ako videli situáciu v školách?

Brány pre žiakov a študentov škôl sú opäť otvorené. V nich budú naďalej platiť opatrenia súvisiace s koronavírusom. Oproti predchádzajúcemu školskému roku by mali byť jemnejšie. Na situáciu sme sa pýtali v jednotlivých zariadeniach v Starej Ľubovni.Po novom nebude pri nástupe do školy potrebný test. Pri vstupe školákov sa však odporúča aspoň preventívne meranie teploty. Opatrenia tentoraz zhrnulo ministerstvo školstva do manuálu, ktorý nazvalo Školský semafor. „Cieľom manuálu je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu pandémie ochorenia covid-19. Stanovuje základné prevádzkové podmienky, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí,“ uviedol rezort školstva.


Karanténa bude trvať 14 dní

Významnou zmenou podľa manuálu je, že v prípade zistenia covid-19 sa už nebudú zatvárať celé školy, ale iba dotknuté triedy. „Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na covid-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény. Ak sa osoba pozitívna na covid-19 vyskytne v domácnosti, zostáva v karanténe len tento žiak,“ upresnili tvorcovia Školského semaforu.

Ministerstvo tiež umožnilo testovanie žiakov v domácom prostredí. Kloktacie PCR testy budú k dispozícii len na začiatku školského roka a určené sú len pre základné a špeciálne základné školy. K dispozícii je aj samotestovanie pomocou antigénových skúšok, ktoré môžu využiť aj starší žiaci. Zákonní zástupcovia však museli o 25 testov na domáce samotestovanie najprv požiadať. Ministerstvo školstva tiež rozhodlo, že školám poskytne peniaze na zvýšené náklady, ktoré súvisia s opatreniami. Ide o sumu päť eur na žiaka.


Zaslané stanoviská zo školských zariadení v Starej Ľubovni


Klaudia Satkeová

riaditeľka Gymnázia Terézie Vansovej

__________________

- Záujem o domáce testovanie preukázalo 65 percent rodičov, vrátane plnoletých žiakov. Neočakávali sme taký vysoký záujem, ale teší nás, že rodičom záleží na bezpečnom a zdravom prostredí v škole.

Nie sme za povinné testovanie, akonáhle je niečo povinné, vyvoláva to odpor, vzdor. Zaočkovanosť nášho pedagogického zboru i ostatných zamestnancov je pomerne vysoká.

Rozhodnutie o tom, že sa školy nebudú zatvárať plošne, sme privítali, avšak musíme sa pripraviť na zložitejšiu organizáciu samotného vyučovania.

Financie od ministerstva školstva zatiaľ postačujú, vzhľadom na prevažujúce dištančné vzdelávanie v školskom roku 2020/21.


Ján Bondra

poverený vedením Spojenej školy na Jarmočnej

__________________

- O domáce testovanie po minulotýždňovom zisťovaní prejavila vyše polovica rodičov žiakov. Náš odhad bol o trochu vyšší, ale je to na zákonných zástupcoch, ktorí sa musia rozhodnúť a prejaviť záujem. My sme iba sprostredkovateľ medzi štátom a rodičom.

Osobne som skôr za očkovanie ako testovanie, ale to je iba môj subjektívny názor. Škola je miesto, kde by sa mal rešpektovať aj iný názor, a tak to aj ostane. Budeme sa riadiť pokynmi a usmerneniami MŠVaŠ a RÚVZ. Podľa mojich informácií sa pri pedagogických zamestnancoch pohybujeme niekde okolo 90 percent zaočkovanosti.

Každú možnosť zotrvať na prezenčnom vyučovaní vítame. Je produktívnejšie ako vyučovanie dištančné, najmä čo sa týka odborného výcviku, ako pre učiteľa tak aj pre žiaka.

Škola sa snaží zabezpečiť hygienu a dezinfekciu v dostatočnej miere aj počas bežného obdobia bez rozdielu, či je, alebo nie je zhoršená epidemiologická situácia, prevencia je vždy najlepší liek, ale každé jedno finančné doplnenie rozpočtu školy je, samozrejme, vítané.


Pavol Chmeliar

riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

__________________

- Dobrovoľnosť testovania je, myslím, dobrá voľba. Domáce testy si vyžiadala polovica rodičov našich žiakov. Učitelia sa dali v drvivej väčšine očkovať.

Vítam riešenie zatvárania len individuálnych tried, ukázalo sa, že dlhodobé plošné zatváranie škôl prinieslo veľa negatív.

Čo sa týka dostatku financií, to ukáže až čas. Stále je možné využiť na tieto účely aj financie, ktoré nepoužijeme na záujmové vzdelávanie, takže vieme s tým vystačiť, aj keď na zakúpenie germicídnych žiaričov do každej triedy to postačovať nebude.


Alžbeta Chamillová

riaditeľka ZŠ Komenského

__________________

- Po zistení záujmu sme zabezpečili kloktacie testy pre približne 30 percent žiakov, o samotestovanie Ag testami prejavilo záujem viac rodičov, a to takmer 50 percent. Takýto záujem sme aj očakávali. Pre činnosť školy z pohľadu ďalšej záťaže zamestnancov je samotestovanie žiakov vhodnejší spôsob. 

Súhlasíme s tým, aby sa školy nezatvárali plošne, aj keď dnes ešte nevieme predpokladať, koľko tried v prípade nákazy budeme musieť reálne zatvoriť. Myslíme si však, a teda aj veríme, že celú školu nebudeme musieť zatvoriť.

V tejto chvíli nám finančné prostriedky postačujú, dotácie ministerstva školstva pomáhajú zvládnuť túto extra finančnú záťaž a veríme, že sa situácia dramaticky nezmení.


Viera Kičurová

riaditeľka ZŠ Podsadek

__________________

- Záujem o domáce testovanie zo strany rodičov bol veľký, objednali sme testy pre 98 percent žiakov. Zatiaľ ich nemáme dodané, ale na otvorenie prevádzky školy sme plne pripravení.

Tiež sme privítali možnosť, že v prípade zistenia covid-19 sa nebudú zatvárať celé školy, ale iba triedy. Naše deti potrebujú prezenčné vyučovanie.


Michaela Fábová

riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

__________________

- Samotesty sme objednali pre takmer 40 percent žiakov. Vítame možnosť, že sa školy nebudú plošne zatvárať. S financiami si budeme musieť vystačiť.


ms, rin,

foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 32 (2. september 2021)

Comments


bottom of page