top of page
  • Anna Lazorčáková

Ohlasy k pokutám za alkohol

Mestskí policajti zaznamenali za uplynulý rok 711 priestupkov a rozdali pokuty vo výške 8160 eur. Medzi porušenia, za ktoré uložili blokovú pokutu patrili aj kontroly na ochranu pred zneužitím alkoholických nápojov. Takýchto prípadov bolo 32 a celková suma pokút činila 360 eur.


foto: ilustračné


„To vážne? V Ľubovnianskych novinách z 10. februára v článku o pokutách v meste sa píše ´kontroly na ochranu pred zneužitím alkohol. nápojov. Policajti zistili až 32 prípadov porušenia a všetky z nich pokutovali. Tu vyzbierali 360 eur´. To znamená, že v priemere jedna pokuta bola za asi 11 eur. Ak to platili predajcovia, tak to nie je ani na smiech, ani na zaplakanie. Je to popud na ďalšie a ďalšie porušovanie,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Peter. A rozprúdil búrlivú diskusiu o tom, že v iných štátoch za predaj alkoholu osobách mladším ako 21 rokov hrozí odobratie licencie.


NA REAKCIU OBČANA

Vo všeobecnom záväznom nariadení o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov je presne stanovené, čo sa považuje za zakázané a aká suma pokút môže byť udelená za porušenie nariadenia. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich používanie osobám mladším ako 18 rokov môže byť uložená pokuta od 166 do 6 639 eur. Zákonný zástupca maloletého môže zaplatiť pokutu do výšky 33 eur.

K pokutám z uplynulého roku, ktoré boli vybraté v súvislosti s alkoholom sa vyjadril Oskár Ščigulinský, náčelník Mestskej polície v Starej Ľubovni. „Uvedené pokuty boli udelené za používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.“ Čo zároveň vysvetľuje, že tieto pokuty neboli udelené predajcom ale užívateľom alkoholických nápojov.


MENEJ ZÁVAŽNÉ PRIESTUPKY

Mestskí policajti síce na pokutách vybrali o 1 860 eur viac ako rok predtým, no ako sme už uviedli stále pokutujú nižšími sumami. Okrem závažnejších priestupkov vykonali aj odchyt 33 túlavých psov, ktorí sa voľne pohybovali na verejnom priestranstve a odniesli ich do karanténnej stanice. Osem priestupkov vyriešili blokovou pokutou vo výške 100 eur. Zaznamenali aj 3 priestupky predaja tovaru mimo trhového miesta bez príslušného povolenia v celkovej sume 60 eur. Samozrejme, nechýbali ani 3 porušenia nočného pokoja, za ktoré uložili pokutu 30 eur. Ďalej riešili 11 prípadov týkajúceho sa verejného poriadku, 30 prípadov verejného pohoršenia a 15 susedských vzťahov. Príslušníci mestskej polície v minulom roku skontrolovali totožnosť u 1 048 občanov a zaoberali sa 238 oznámeniami a sťažnosťami od občanov. Nájdených bolo 50 vecí, ako kľúče, peňaženky, doklady, mobily, peniaze a iné, ktoré vrátili občanom. K občanom privolali 8-krát rýchlu zdravotnú pomoc a 7-krát hasičský zbor. „Vykonali sme obhliadky lesnej lokality v Podsadku, Hájenky, skládky TDO Vabec, kontrolovali reštauračné zariadenia, vykonali dohľad pri dodržiavaní verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí, realizovali pravidelné obhliadky a obchôdzky celého mesta, hradu, Podsadku, nového a starého cintorína, nákupných centier, sídliska Východ a Západ, kalvárie, športových a detských ihrísk a pod.“ poznamenal O. Ščigulinský.

al, foto: ilustračné ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8 (3. marec 2021)

bottom of page