top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Odpad treba redukovať, nie skládkovať

Updated: Jul 1, 2020


Kundla vlcsnap-2018-04-20-15h11m49s500

Na svete je rozsiahly materiál s názvom Program odpadového hospodárstva (POH) na roky 2016 – 2020, ktorý schválili aj mestskí poslanci na ostatnom zasadnutí. Je to programový dokument – plán určený spravidla na päť rokov, ktorý je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Je veľmi dôležitý, udáva smer v odpadovom hospodárstve. Viac o ňom i o problémoch s odpadmi a víziách už v rozhovore s riaditeľom spol. EKOS, s.r.o. Jánom Kundľom (na fotografii).


Skúste na úvod vysvetliť našim čitateľom, prečo sa tento plán, ktorý mal byť schvaľovaný už v roku 2016, dostal na stôl poslancov až teraz?


– Spracováva sa „zhora dole“, t.z., prvý ho spracuje štát pre územie SR, potom jednotlivé krajské úrady pre územie krajov a následne mesto/obec pre svoje územie. Z toho dôvodu sa POH na obdobie rokov 2016 – 2020 v okrese Stará Ľubovňa spracovával a predkladal na schvaľovanie až v roku 2019. Preto sme, samozrejme, do vlastných cieľov dali tie, ktoré reálne môžeme splniť do roku 2020, teda počas dvoch rokov. Záväzné ciele sme však museli dať také, ako sú uvedené v POH kraja – sú to náročné ciele a ich splnenie bude komplikované. Len doplním, že tento dokument sú povinné vypracovať mestá a obce, kde ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných presahuje 350 ton, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000-ku.


Čo to konkrétne znamená pre naše mesto? Aj pred poslancami ste hovorili, že hlavnou ideou je odpad redukovať, nie skládkovať, a teda zvyšovať triedenie.


– V prvom rade treba vyzývať občanov k masívnej účasti na triedenom zbere odpadov, agitovať, propagovať, informovať… Pozitívom bolo to, že v roku 2018 sme oproti roku 2017, ako zberová spoločnosť pôsobiaca v okrese Stará Ľubovňa a Kežmarok, menej odpadu uložili na skládku a viac odpadu odovzdali na recykláciu. V Ekose spolu s tímom ľudí urobíme všetko pre to, aby takýto trend pokračoval aj v budúcnosti. Predchádzanie vzniku odpadov má v hierarchii odpadového hospodárstva prioritu, a to už dlhodobo. Hlavné je znižovanie množstva odpadov, ktoré vyprodukujeme a následne z nich čo najviac vytriediť za účelom ich opätovného použitia. Stará Ľubovňa v súčasnosti so zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK zabezpečuje systém triedeného zberu v celom regióne okresu Stará Ľubovňa.


Skúste načrtnúť, lebo táto téma je široká, ako sa darí Starej Ľubovni triediť odpad. Predkladali ste poslancom vcelku pozitívne čísla… Kde sú ale problémy, resp. úskalia?


– …..


Pokračovanie rozhovoru nájdete v ĽN č. 24. (18. jún 2019)


————————————————————————–


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comentarios


bottom of page