top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Odkryjú sa tajomné krypty pod kostolom

Updated: Jul 30, 2020


DSC_0384

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni potrebuje rekonštrukciu ako soľ, fasáda i veža sú už v havarijnom stave. Nehovoriac o elektroinštalácii, ktorú zabrzdil objav vzácnych fresiek. Tento rok by sa ale farský kostol mal predsa len dostať pod lešenie.


„Do Veľkej noci sme mali v úmysle vo farskom kostole vykonať práce súvisiace s novou elektroinštaláciou, avšak tieto práce sú zatiaľ po konzultácii s krajským pamiatkovým úradom oddialené. Keďže fasáda veže kostola je v havarijnom stave a je nutná obnova, možno aj výmena strešnej krytiny, zvodov a žľabov, tak počas tohto roku, keďže vo vnútri kostola sa nebude robiť, by sme sa pokúsili vykonať aspoň tieto práce,“ povedal nám dekan tunajšieho Rímsko-katolíckeho farského úradu Pavol Lacko. Do konca mája by mal byť ukončený aj architektonicko-historický výskum kostola, tiež má prebehnúť reštaurátorský výskum krstiteľnice a treba aj statický posudok stavby kostola. Navyše pre všetkých históriechtivých by malo už v marci prísť aj rozuzlenie „záhadných“ krýpt pod kostolom. „Mal by sa otvoriť vstup do krýpt a potom bude vydané rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Prešove o postupe ďalších prác ohľadom týchto krýpt,“ dodal dekan farnosti. Prác je na kostole doslova ako na kostole. Veľa úsilia treba venovať aj pod piatimi omietkami objaveným freskám zo 14. storočia, ktoré sa odkryli práve pri zámere rekonštrukcie elektroinštalácie. Minulý rok sa uskutočnila prvá etapa ich reštaurovania. „Koncom roku 2017 sme zaslali žiadosť na ministerstvo kultúry cez projekt Obnovme si svoj dom. Zámerom projektu je ukončenie reštaurovania farebným scelením, retušou odkrytej a vytmelenej vzácnej stredovekej maľby, ktorá bola objavená a definovaná v rámci reštaurátorského výskumu v roku 2016. Ak bude projekt schválený a poskytnutá dotácia, tak by sme ukončili reštaurovanie fresiek,“ povedal P. Lacko. Kostol sv. Mikuláša z 13. stor. si tak vyžaduje aj veľa peňazí. Zatiaľ sa farnosť usiluje získať ich cez zbierky a milodary. Momentálne má k dispozícii takmer 220 tisíc eur. „Treba oveľa viac financií ako máme nazbierané, zatiaľ vieme uskutočniť iba tie práce, na ktoré máme finančné prostriedky,“ podotkol dekan farnosti, ktorá zatiaľ nemá žiadnych väčších sponzorov – firmy, spoločnosti, ktoré by pomohli.


Foto: Peter Šlosár     


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 7 (20. február) 


Comments


bottom of page