top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Odišiel významný rodák zo Starej Ľubovne Štefan Borušovič

Rodáka zo Starej Ľubovne Štefana Borušoviča pochovali v utorok 9. februára, v kruhu najbližších na cintoríne v Devíne. Niekdajší šéf štátneho vodohospodárskeho podniku nás navždy opustil pred pár dňami, 29. januára.


Oddaný a zanietený odborník vyštudoval odbor ekonomického poľnohospodárstva v roku 1969 na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tesne pred výkonom vojenskej služby sa zamestnal vo Výskumnom ústave národohospodárstva v Bratislave, kde sa vrátil aj po vojenčine. Od roku 1974 svoje skúsenosti zhodnotil aj na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva v Bratislave. Na Povodí Dunaja, štátny podnik, ktorého bol súčasťou od roku 1981, zastával pozíciu ekonomického námestníka a neskôr aj riaditeľa odštepného závodu.


Zmenou štruktúr vybudoval novú inštitúciu celoslovenského charakteru - Slovenský vodohospodársky podnik. Ako ekonomický riaditeľ a prvý štatutárny zástupca generálneho riaditeľa zabezpečoval finančnú koordináciu medzi dovtedajšími podnikmi povodí.


Okrem iného sa obsahovo podieľal aj na príprave zákona o vodách a jeho vykonávacích predpisov, vytvárajúcich základ pre ekonomickú stabilizáciu vodného hospodárstva. V roku 2006, najprv ako poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa podniku a neskôr v roku 2010 opätovne už ako generálny riaditeľ riadil celý vodohospodársky kolos. Z tejto pozície ukončil svoj pracovný pomer, no naďalej viedol Slovenskú vodohospodársku spoločnosť.


Posledná rozlúčka s Ing. Štefanom Borušovičom bola v utorok 9. februára na cintoríne v Devíne. Zádušná omša a spomienkové stretnutie priateľov, kolegov a rodiny bude 19. júna o 14.00 h v Kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi.

Česť jeho pamiatke!

vp


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 5 (10. február 2021)


Comments


bottom of page