top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Od oltára k mikrofónu. O ceste Petra Olekšáka, pedagóga, publicistu a kňaza

Peter Olekšák je vysokoškolský pedagóg, publicista a katolícky kňaz. Po absolvovaní maturitnej skúšky a základnej vojenskej služby bol prijatý do kňazského seminára v Spišskom Podhradí. Po dokončení štúdia začal svoju pastoračnú cestu ako kaplán v Ružomberku, neskôr bol správcom farnosti Švošov a od roku 2015 je duchovným otcom obce Hniezdne.

Okrem iného skúma vzťah medzi cirkvou a štátom a venuje sa masmediálnej komunikácii. Ukazujeme, aké je to byť človekom oddaným viere v modernom svete.


KARIÉRNA CESTA V MÉDIÁCH

Túžba po neustálom vzdelávaní sa prejavila u duchovného hneď po dokončení druhého stupňa štúdia. Rozhodnutie absolvovať doktorát ho priviedlo do poľského mestečka Lublina. Prečo práve tam? „Bolo to ovplyvnené stretnutím s profesorom Tadeuszom Zasępom, ktorý mi ponúkol svoje školiteľstvo pri písaní dizertačnej práce. Táto príležitosť spojená s výnimočným akademickým prostredím ma priviedla k rozhodnutiu pustiť sa do tejto výzvy, ktorú neľutujem,“ spomína pán farár na svoje študijné časy.

Po roku kaplánskej služby v Ružomberku ho spišský biskup poveril službou v rádiu Lumen v Banskej Bystrici. Ako nám prezradil, jeho práca bola viacdimenzionálna, nielenže viedol denné zamyslenia, pripravoval týždenné relácie a prinášal prehľad katolíckej tlače, ale zodpovedal aj za mesačné rozhovory s pozvanými hosťami, predstavoval program rádia a viedol vysielanie bohoslužieb. „Aj keď som tam bol len rok, práca v rádiu bola pre mňa niečím úplne novým, celá redakcia niečím dosiaľ nepoznaným (úsmev, pozn. autora). Táto skúsenosť obohatila nielen moje praktické schopnosti v mediálnej komunikácii, ale aj teoretické, keďže som s tímom absolvoval cestu do Nemecka za novou vysielacou technikou.“


KŇAZ PEDAGÓGOM

Peter Olekšák nie je iba aktívnym účastníkom v médiách, ale aj významnou osobnosťou v oblasti vzdelávania. Na univerzite v Ružomberku sa stal prvým zriaďovateľom Katedry žurnalistiky. „Myšlienky založenia mediálnej fakulty sa zhostil vtedajší dekan filozofickej fakulty, ktorý ma poveril prípravou tohto projektu. V tom čase som na univerzite pôsobil ako prodekan pre vzdelávanie a súčasne ako kňaz pre študentov. Spojil som sa s mediálnymi pracoviskami v Bratislave, Prahe, Prešove i v Lubline, oslovil konkrétnych ľudí a vznikol projekt katedry žurnalistiky,“ pripomenul počiatky Peter Olekšák. Ako priblížil, postupne získali zdroje na vybudovanie mediálnych laboratórií počnúc prvým fotoaparátom cez diktafón a grafické štúdio, čím sa otvoril nový akademický priestor pre študentov študujúcich novinárstvo.

Zaujímavosťou je, že okrem prorektora a prodekana bol kňaz na škole aj pedagógom, vyučoval teóriu a dejiny novinárstva či predmet cirkev a médiá.


NA KONTE MÁ VIAC KNIŽNÝCH DIEL

Prostredníctvom svojich mnohých knižných diel sa Peter Olekšák stal výnimočným hlasom viery a duchovného prebúdzania kresťanov. Do literárnej scény sa zapísal s radom významných diel, ako napríklad Mediálna výchova, Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v ohlasoch masmédií, Cirkev a médiá a podobne. Aktuálne jeho posledným knižným dieťaťom je Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach. Publikácia obsahuje aj prílohy najstaršej vizitácie farnosti Hniezdne z roku 1635, prehľad domov počas druhej svetovej vojny a historické fotografie farnosti.

Natália Grechová, foto: archív ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 46, 13. decembra 2023)

Comentários


bottom of page