top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Ocenili seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším

Updated: Aug 7, 2020


DSC_0281

V druhej polovici októbra pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prijal primátor mesta Ľuboš Tomko v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni členov Jednoty dôchodcov Slovenska zo Starej Ľubovne a okolitých obcí.


Na slávnostnom stretnutí boli udelené vyznamenania III. stupňa zaslúžilým členom pri príležitosti ich životného jubilea. To si prevzala Mária Obertanová a Anna Vančíková z Kamienky, Mária Krompaščíková a Andrej Lešňak z Hniezdneho, Mária Kovalčíková z Jarabiny a Ivan Bobalik zo Šarišského Jastrabia. Tiež sa udeľovali vyznamenania II. stupňa za dlhoročnú obetavú prácu v prospech seniorov, ktoré putovali do rúk Jánovi Šuťakovi zo Šarišského Jastrabia, Nadežde Strenkovej z Jarabiny, Anne Kopčákovej zo Šambrona a Jánovi Pokrivčákovi zo Starej Ľubovne. „Myslím, že seniori si zaslúžia ocenenie za svoju životnú prácu a za skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladým. Je pekné, keď starostovia obcí a primátori miest vytvárajú podmienky pre seniorov na kultúrno-spoločenský a športový život, a snažia sa podporovať takéto stretnutia, čo si seniori veľmi vážia,“ zhodnotil Ján Barilla predseda OO JDS, ktorý aktívnym členom odovzdal jednotlivé ocenenia. Obdivuhodnú iniciatívu seniorov vidieť v mnohých folklórnych súboroch, združeniach a organizáciách. Ich aktivita v úctyhodnom veku môže byť príkladom. „Vďaka organizácii sa môžeme stretávať a organizovať rôzne kultúrne, športové a spoločenské aktivity. Snažíme sa pomôcť našim seniorom, napríklad rôznymi relaxačnými pobytmi alebo výletmi do prírody,“ povedal podpredseda MO JDS Ján Pokrivčák. Viacerým boli odovzdané ďakovné listy a ocenenie si prevzal aj primátor mesta.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 40 (29. október)


コメント


bottom of page