top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Vyúčtovanie v Starej Ľubovni: Obyvateľom vrátia rekordné preplatky!

Updated: Jun 15, 2021

Vlastníci a nájomníci bytov v správe mestskej spoločnosti Slobyterm sa môžu tešiť z rekordných preplatkov. Tie presiahli hranicu 436-tisíc eur. Oproti roku 2019 je to o takmer 78-tisíc eur viac.


Vzhľadom k tomu, že mnoho rodín vrátane školákov bolo vlani kvôli pandémii doma, mohlo by sa zdať, že náklady za teplo, vodu a iné služby spojené s bývaním, by mohli byť vyššie.

„Vyššie preplatky súvisia so zníženými nákladmi za spotrebu tepelnej energie, keď spoločnosť Slobyterm opäť znížila cenu tepla pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov,“ vysvetlil Milan Malast, riaditeľ spol. Slobyterm, ktorá spravuje v Starej Ľubovni 1 677 bytov.


KDE SA POTEŠIA NAJVIAC?

Na preplatky v sume 436 101 € sa tak môžu v týchto dňoch tešiť v 1 353 bytoch. Najvyšší preplatok bol vo výške 1 727 € v byte na Tatranskej ulici. Čo sa týka ulíc, najlepšie sú na tom obyvatelia bytoviek na Letnej a Mierovej ul. Spolu im tam vrátia preplatky vo výške 49 538 €.


MÍNUSOVÉ VYUČTOVANIE

V ročnom vyúčtovaní viacerých prekvapia ale aj mínusy. Nedoplatky dosiahli výšku 51 083 €, podľa riaditeľa správcovskej spol., sú tam zahrnuté aj nedoplatky dlžníkov z minulých období. „Aj tu je pozitívny trend, pokles nedoplatkov oproti predchádzajúcemu roku je o 15 889 €,“ porovnal M. Malast.

Nepotešia sa teda v 383 bytových jednotkách, najvyšší nedoplatok vo výške 881 € je na Mierovej ulici. Celkovo najvyššie nedoplatky sa týkajú Letnej ulice, a to výške 2 510 €.

„Nie je celkom správne, keď si vlastníci bytov navzájom porovnávajú len svoje preplatky, resp. nedoplatky, pretože majú rôzne nastavené zálohové platby. Objektívnejšie je porovnávanie ročných nákladov a spotrieb za jednotlivé služby,“ doplnil riaditeľ Slobytermu.


AKO SÚ NA TOM S ÚSPOROU ŠKOLY?

Mohlo by sa zdať, že výraznejšie na spotrebe energií ušetrili školy, keďže bežalo dištančné vyučovanie. „Nemyslím, si že sme nejako výrazne ušetrili. Máme úsporu len za mesiace apríl a máj. V ostatných, aj keď v obmedzenej miere, bola prevádzka materskej školy, fungoval prvý stupeň. Okrem apríla a mája sme mali aj cez leto prevádzku v materskej škole v júli. Fungoval aj školský klub detí a od 2. septembra do 26. októbra aj druhý stupeň. Budova školy sa vykurovala, aj keď sme neučili naplno, lebo niektorí vyučujúci učili dištančne zo školy. Energie sme, hoci v menšej miere, predsa spotrebovali,“ vyjadrila sa za ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorá neodoberá energiu zo Slobytermu, riaditeľka Monika Maníková.

Podobne ako aj iné školy, aj tu sa zvýšené náklady týkali hygieny, viac sa umývalo, dezinfikovalo, bola tak väčšia spotreba vody… Navyše, keďže školy nemôžu používať látkové ručníky, tvorí sa veľa odpadu z papierových utierok, čo tiež zvýšilo náklady škôl.

Ani ZŠ na Levočskej ulici, ktorá nie je odberateľom tepla a teplej vody od Slobytermu, má vlastnú modernú kotolňu, výrazne neušetrila. Ako sa vyjadril jej riaditeľ Peter Höger, prevádzka školy bola zabezpečená počas celého roka, pretože 1. stupeň sa učil nepretržite (okrem 3 týždňov), takže vykurovali a aj varili. „Je pravdou, že počet žiakov v škole bol podstatne nižší, a preto došlo k šetreniu spotreby vody, energie a, samozrejme, aj zemného plynu,“ dodal riaditeľ.


REKORDY

Najvyšší preplatok

1 727 € na Tatranskej ul.

Najvyšší nedoplatok

881 € na Mierovej ul.


Ilu. foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22 (9. jún 2021)

Comentarios


bottom of page