top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Obnova vzácnych fresiek stála takmer 40 tisíc €

Updated: Jul 3, 2020


DSC_0040

Objav roka! Tak sme začínali správu v jari 2016 a žasli s historikmi nad pokladom ukrytým pod piatimi omietkami – gotickou stredovekou maľbou zo 14. storočia v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.


Prekvapenie bolo o to väčšie, keď sa odkrývané dielo ukázalo v mimoriadne dobrom a kompaktnom stave. A po vyše dvoch rokoch, keď sme sledovali aj ďalšie reštaurátorské postupy, možno konštatovať, že vzácna freska je obnovená. Stálo to však nemálo úsilia i financií. Mimoriadny objav priniesol aj mnohé povinnosti, tunajší Rímskokatolícky farský úrad sa tu musel riadiť pamiatkarmi a zháňať aj financie na reštaurovanie maľby. V roku objavu (2016) sa začalo s reštaurátorským výskumom, a to stálo 2 335 €, išlo o zdroje farnosti. Reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek následne realizovali odkryv, čistenie a tmelenie maľby, čo vo financiách predstavovalo 15 000 €, a to z Ministerstva kultúry SR v rámci grantu Obnovme si svoj dom so spolufinancovaním farnosti vo výške 2 133 €. Tým to, samozrejme, nekončilo…

DSC_0043

Koľko stáli ďalšie renovácie, sa dočítate v ĽN č. 41, ktoré sú v predaji do 13. novembra.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


Comments


bottom of page