top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Obnova vzácných fresiek stála takmer 40 tisíc €

Updated: Jul 3, 2020


DSC_0043

Objav roka! Tak sme začínali správu v jari 2016 a žasli s historikmi nad pokladom ukrytým pod piatimi omietkami – gotickou stredovekou maľbou zo 14. storočia v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Prekvapenie bolo o to väčšie, keď sa odkrývané dielo ukázalo v mimoriadne dobrom a kompaktnom stave. A po vyše dvoch rokoch, keď sme sledovali aj ďalšie reštaurátorské postupy, možno konštatovať, že vzácna freska je obnovená. Stálo to však nemálo úsilia i financií.  


Mimoriadny objav priniesol aj mnohé povinnosti, tunajší Rímskokatolícky farský úrad sa tu musel riadiť pamiatkarmi a zháňať aj financie na reštaurovanie maľby. V roku objavu (2016) sa začalo s reštaurátorským výskumom, a to stálo 2 335 €, išlo o zdroje farnosti. Reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek následne realizovali odkryv, čistenie a tmelenie maľby, čo vo financiách predstavovalo 15 000 €, a to z Ministerstva kultúry SR v rámci grantu Obnovme si svoj dom so spolufinancovaním farnosti vo výške 2 133 €. Tým to, samozrejme, nekončilo, tohto roku nasledovala záverečná retuš, a tá vyšla na 19 000 €, opäť z ministerstva kultúry v rámci spomínaného grantu + farnosť priložila 1 060 €. Spolu: 39 528 €. „Toto dielo má však nevyčísliteľnú hodnotu, staroľubovnianske nástenné maľby sú špecifické a jedinečné v rámci regiónu Spiša,“ povedala historička umenia Michaela Haviarová. Ako podotkla, jedinečnosť podčiarkuje fakt, že maľba realizovaná do čerstvej omietky s použitím vzácnych pigmentov sa zachovala v autentickom stave bez mladších premalieb. Aj vďaka tomu sa tak  po stáročiach dostal na svetlo sveta Pašiový výjav a dajú sa zreteľne rozoznať jeho jednotlivé časti. Na zreštaurovaných freskách tak vidieť výjavy ako Príchod Ježiša do Jeruzalemu, Posledná večera, Modlitba v Getsemantskej záhrade, Judášov bozk, Ježiš pred Herodesom, Bičovanie, Tŕním korunovanie, Nesenie kríža i Ukrižovanie. A nad tým Korunovanie Panny Márie. A k týmto skorším maľbám sa neskôr domaľovalo (zrejme začiatkom 15. storočia) Klaňanie troch kráľov. Z odborných výskumov ďalej vieme, že v závere 17. storočia v kostole postavili poschodie sakristie a to trochu poznačilo dielo. „Vybúraním okienka i vchodu na dvere do sakristie sa fresky poškodili, ale ako vidno, naozaj iba v malých častiach,“ doplnila odborníčka na umenie. I to, že následne stena dostala novú maľbu s výjavmi sv. Kláry a bl. Salomey, čo je tiež veľmi vzácne. Salomea totiž pôsobila v Krakove ako regionálna svätica, a teda jej kresba vypovedá o poľskom zálohu. Navyše, ako sme sa dozvedeli od reštaurátora Petra Koreňa, objavuje sa veľmi málo, a teda je raritou v tejto vrstve vzácnej maľby. Každopádne, vzácny skvost (a doplniť treba, že odborníci sa pritom dostali pod celú hranicu fresky, ktorá vymedzuje bývalú gotickú stenu, ktorá je už dnes nadstavená) sa dostal v najlepšej možnej forme späť pred zrak farníkov a iste aj turistov a plánuje sa aj prezentácia do podoby propagačných materiálov.

freska popis

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 41 (6. november 2018)


bottom of page