top of page
  • Mário Veverka

Obchvat v novembri 2020

Updated: Jul 30, 2020


DSC_1164

Už je to aj na papieri: PSK s mestom spojili sily i peniaze, aby juhovýchodný obchvat dostali z chimérických kontúr do reálnych. Na tunajšej radnici totiž hlavy oboch samospráv slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci.


Po tomto úkone je tak jasné, že upchané tepny vedúce k srdcu Starej Ľubovne sa vyčistia. Liečba bude ale drahá – mestskí poslanci na ňu odsúhlasili rovný milión, ešte o 350 tisíc € viac na to poputuje z pokladnice VÚC. „Som rád, že krajské zastupiteľstvo podporilo túto investíciu. Uvedomujeme si, že Stará Ľubovňa je preťažená dopravou, čo negatívne vplýva na každodenný život jej obyvateľov. Vybudovanie novej komunikácie by malo podstatne zlepšiť situáciu nielen pre motoristov, ale pre všetkých, ktorí tu žijú alebo mestom prechádzajú,“ uviedol po podpise Memoranda predseda PSK Milan Majerský. Uzavretie dohody o podmienkach financovania, termínoch realizácie a usporiadaní cestnej siete po výstavbe považoval za dôležitý míľnik v histórii mesta aj jeho primátor. Na tento deň sa totiž čakalo viac než 20 rokov. „Juhovýchodný obchvat je pre nás kľúčovou investíciou, ktorá zníži dopravnú zaťaženosť centra mesta. Denne tade prejde takmer 6500 vozidiel. Vďaka tomu sa zníži hluk i množstvo exhalátov, čo môže mať pozitívny dopad aj na cestovný ruch,“ konkretizoval jeho najväčšie plus Ľuboš Tomko, ktorý tak 18. júl vnímal ako významný deň nielen pre Starú Ľubovňu, ale tiež širší región.


DSC_1154

M. Majerský (vľavo) a Ľ. Tomko pri podpise Memoranda.


UŽ V 2020 Mimochodom, celý 2,35 miliónový megaprojekt bude zastrešovať Správa a údržba ciest PSK, ktorá po podpise zmluvy o združených prostriedkoch začala proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Jeho ukončenie sa síce nedá presne datovať, prvé autá by však po novej 920 m dlhej spojnici Prešovskej a Levočskej ulice mali prejsť už v novembri 2020. Paralelne s jej výstavbou bude ale stavebný ruch prebiehať aj na Vansovej ul. Tá je totiž, ako na záver podotkol primátor, z pohľadu mesta dôležitou súčasťou obchvatu. „Momentálne prebieha stavebné konanie. Dobrou správou je, že nám chýba, v rámci vlastníckych práv, vysporiadať do 10 vlastníkov. Celý proces chceme stihnúť tak, aby sme mali územné rozhodnutie vydané do konca tohto roka a v tom nasledujúcom už mohli hľadať finančné prostriedky na výstavbu.“


mapa2

Čo by mal mestu prinesť obchvat?

Pavol Gurega, poslanec MsZ: – Podpísaním memoranda sa začalo veľké dielo. Keď sa ho podarí dostavať, mestu prinesie odľahčenie dopravy. Hlavne v tom „gordickom uzle“ medzi Gurmenom a Duklou. Námestie sa tak podstatne zatraktívni a bude môcť byť viac prístupné pre cestovný ruch.

Peter Sokol, poslanec PSK a MsZ: – Dovolím si povedať, že po roku 1989 je to jedna z najdôležitejších stavieb, ktorá bude, verím, že úspešne realizovaná. Neporieši síce celú dopravu, určite ale bude obrovským prínosom nielen pre mesto, ale i okolité obce – Novú Ľubovňu, Kolačkov a Jakubany.

Zita Pleštinská, predsedníčka Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK: – Tento obchvat vyrieši zápchy, ktoré v Starej Ľubovni vznikajú aj v dôsledku toho, že z priemyselnej zóny a priľahlých obcí smerujú všetky vozidlá, vrátane ťažkých, cez ňu.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 29 (14. augusta 2018)


Comentários


bottom of page