top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Obchvat Plavnice za 34 miliónov: Firma prevzala stavenisko

Updated: Jun 25, 2020


Plavnica - geodeticca

Potvrdené! Práce na obchvate obce Plavnica sa môžu definitívne rozbehnúť. Investor, ktorým je Slovenská správa ciest (SSC) a dodávatelia podpísali zmluvu o zhotovení diela, pričom odovzdali aj stavenisko. Cena je dohodnutá v sume 34 miliónov eur, stavba má byť hotová do troch rokov.


Obchvat Plavnice požadovali jej obyvatelia už od 70. rokov minulého storočia. Prvá štúdia bola predstavená v roku 1984, samotná príprava trvala od roku 2001, nikdy dovtedy sa však nenašli finančné prostriedky.


Koncom roka 2016 sa vystupňovala iniciatíva za urýchlenie výstavby, keď sa rozbehla počtom najväčšia petícia v regióne. Jej iniciátori zaniesli a doručili hárky priamo na ministerstvo dopravy a list adresovali aj ministrovi. K Plavnici sa iniciatívne pripojila aj susedná Chmeľnica, do ktorej katastra stavba taktiež zasahuje. Petíciu podpísalo 7 849 občanov nielen z okresu, ale aj z ostatných častí Slovenska. „Pripojili sa k nám viacerí starostovia a predstavitelia rôznych subjektov. S podpismi zase aktívne pomáhali dôchodcovia i študenti. Vďaka patrí naozaj všetkým, ktorí sa o začatie výstavby pričinili, predovšetkým našej rodáčke Jane Laššákovej (býv. podpredsedníčka NR SR – pozn.),“ povedal jeden z členov petičného výboru z Plavnice, František Paralič.


Zákazku na výstavbu preložky cesty vyhrali vo verejnej súťaži spoločnosť Eurovia a Doprastav. Obe firmy podpísali s SSC zmluvu o dielo 24. februára 2020. „Dňa 27. februára Slovenská správa ciest odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác Eurovii SK, a. s. – vedúci člen združenia a člen združenia Doprastavu, a.s.,“ potvrdila nám informáciu Lucia Karelová, hovorkyňa SSC.


Podľa zmluvy je cena diela vyčíslená na 33 936 003 eur. Dokončenie stavby je dohodnuté do 36 mesiacov od odovzdania staveniska. Samotný obchvat bude mať dĺžku 5,7 kilometra, v náročnom teréne je plánovaných až šesť mostných objektov.


Plavnicou prejde podľa neoficiálneho sčítavania v priemere 10-tisíc vozidiel denne. Problémovým v doprave je hlavne Plavnický kopec, kde sa počas zimy vytvárajú kolízie a zápchy. Preložka časti vozovky I/68 bude obchádzať Plavnicu na trase Prešov – Mníšek nad Popradom. Vodičom skráti čas prepravy, na ceste zníži dopravnú nehodovosť či spoločenské straty z hluku a emisií. (Autor textu bol predsedom petičného výboru Za urýchlenú realizáciu stavby … .)


Dôležité čísla     7 849 ľudí podpísalo petíciu 34 miliónov eur je cena diela 5,7 kilometra je dĺžka obchvatu 6 mostov pribudne


Peter Rindoš, foto: geodeticca.skComments


bottom of page