top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Obchodná akadémia otvára bilingválne štúdium

Updated: Jul 17, 2020


Ste ôsmaci alebo deviataci a rozmýšľate kam po základnej škole? Stredné školy v meste každoročne ponúkajú možnosti spoznať nielen školu, ale i samotné štúdium a učiteľov.

dsc_0420

Takto to bolo nedávno aj v prípade Dňa otvorených dverí na Obchodnej akadémii, ktorá chcela predstaviť hlavne novinku. Od budúceho školského roka totiž na škole k odborom obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu pribudne aj bilingválne štúdium v anglickom jazyku v odbore obchodná akadémia. „Podnetom pre otvorenie nového študijného odboru bola požiadavka doby, ale i firiem pôsobiacich v našom meste a regióne, ktoré obchodujú so zahraničnými partnermi. V týchto dňoch začíname robiť prieskum záujmu o dvojjazyčné štúdium medzi žiakmi 8. a 9. ročníkov a od školského roka 2017/18 by sme chceli otvoriť jednu bilingválnu triedu,“ ozrejmila dôvod myšlienky 5-ročného štúdia. To by malo slúžiť  ako odrazový mostík pre vstup do praxe v našich i zahraničných firmách, ale i na štúdium na vysokých školách doma aj v zahraničí.

Študenti budú v 1. ročníku spolu s učiteľmi zdolávať anglický jazyk v rozsahu až 20 hodín týždenne, v 2. – 5. ročníku výučba bude pokračovať 4-hodinovou týždennou dotáciou. „V anglickom jazyku sa budú vyučovať aj dva odborné predmety – podniková ekonomika a marketingová komunikácia, kde sa žiaci naučia okrem korešpondencie v cudzom jazyku, vybavovania písomnej odbornej agendy v AJ, riešenia dokumentácie odberateľsko-dodávateľských vzťahov v AJ i základy podnikania, tvorbu cien výrobkov a služieb, podmienky obchodovania, komunikáciu s obchodnými partnermi v AJ,“ nechala sa počuť riaditeľka školy.

dsc_0419

Prezentácie študentov školy a informácie o novinke – anglickom bilingválnom štúdiu zaujali mnohých ôsmakov a deviatakov. Bližšie informácie sa dozviete aj na www.oasl.sk, sekretariat@oa-sl.vucpo.sk alebo 052/42 800 30.


Pribudli aj ďalšie novinky A aby bolo štúdium na 25 rokov fungujúcej škole pre študentov ešte atraktívnejšie, nedávno za novou telocvičňou, ktorá bola slávnostne otvorená v septembri tohto roka , pribudlo osem parkovacích miest. Do konca novembra vďaka firme IVS pri škole pribudne ďalších 12 nových miest pre autá, stojany na bicykle a nové oplotenie. „Tieto vonkajšie úpravy sme mohli urobiť vďaka peniazom, ktoré sa podarilo ušetriť pri výstavbe telocvične. So súhlasom zriaďovateľa sme 25 tisíc eur využili práve na spomínané účely,“ vysvetlila V. Mikulová, ktorá naviac prezradila, že do konca roka by malo byť kompletne zabezpečené materiálno-technické vybavenie telocvične. Pribudnú tak napríklad žinenky, lavičky, vešiaky, náradie či stojany na lopty.


#anglickýjazyk #bilingválneštúdium #Deňotvorenýchdverí #obchodnáakadémia

bottom of page