top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Občania verzus radnica

Updated: Jul 9, 2020


????????????????????????????????????

Aký bol rok 2017 z pohľadu samosprávy, čo všetko sa podarilo zrealizovať, aké investičné zámery boli uskutočnené, ale aj plány mesta do ďalšieho obdobia. Aj to bolo súčasťou v poradí štvrtého podujatia Stretnutie s občanmi, ktoré sa v predošlých dňoch konalo v Kine Tatra.

Z

účastnil sa ho primátor mesta Ľuboš Tomko, prednosta Aleš Solár, niekoľkí poslanci a hlavný kontrolór mesta. Asi dvadsiatke občanov boli priblížené najvýznamnejšie aktivity končiaceho sa roka, a to vrátané ich finančných nákladov. Išlo predovšetkým o opravy ciest (200 tisíc €), chodníkov (46 718 €), vybudovanie nových parkovacích miest (20 tisíc €), ktorých v tomto roku pribudlo celkovo 29. Mesto vybudovalo a upravilo aj niekoľko priechodov pre chodcov na bezbariérové za 10 696 €.


Primátor prezentoval prítomným občanom aj plánované aktivity, ktoré by sa mali zrealizovať v budúcom roku, pričom za najpodstatnejšiu a finančne náročnú investíciu považuje komplexnú rekonštrukciu obchodného domu Družba. Medzi prioritami je aj obnova tzv. Pasáže či rekonštrukcia Komunitného centra v Podsadku. Oprava a údržba ciest sa má v budúcom roku uskutočniť, napr. aj na Ul. 17. novembra, Jarmočnej či Ul. Janka Kráľa. A vybudovania, resp. obnovy sa majú dočkať aj chodníky na Poľskej, Továrenskej či Mierovej ulici.

DSC_0239

Občania počas stretnutia, okrem iného, upozornili na stále chýbajúci juhovýchodný obchvat, neosvetlenú cestu v Podsadku či duplicitu autobusových a vlakových liniek, a to najmä vo večerných hodinách v smere do Popradu. Podnetmi by sa mali zaoberať poslanci na plánovaných zasadnutiach mestského zastupiteľstva v roku 2018.


Článok bol publikovaný v ĽN č.46-48 (19. decembra).


bottom of page