top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Občania nechcú novú bytovku, spísali petíciu

Updated: Jul 27, 2020


g-do-foto-02

„Zastupujem tu obyvateľov z Tatranskej, Komenského, Okružnej a Letnej ulice,“ povedal Michal Štefaňák aj pred poslancami a predniesol výhrady zhrnuté v 5-tich bodoch. Okrem žiadosti zachovania ihriska, chodníka i zelene medzi bytovkami a ďalšieho nezahusťovania lokality výstavbou, sa v nej obyvatelia ohradzujú aj proti tieneniu. Nová stavba bude podľa nich zacláňať na celý blok H. Sú tiež proti zmene nového územného plánu. Ďalšiu výhradu smerovali k parkovaniu, obávajú sa, že sa sťaží dostupnosť a autami zaplní celá jednosmerná ulica. Novú bytovku s 33 bytmi chce postaviť miestna firma TINEA, s.r.o., ktorá pozemok kúpila od majiteľa, ktorému ho Mesto predalo takmer pred 10-timi rokmi za účelom výstavby viacúčelovej športovej haly. „Existuje platné stavebné povolenie na jej výstavbu do roku 2020. Investor by tak mohol prakticky stavať,“ informoval poslancov primátor Ľuboš Tomko, ktorý ale z rokovania na MsÚ i z územného plánu vybral informáciu, že uvedená lokalita je zastavaná a s ďalším rozvojom výstavby bytových domov sa tu neuvažuje. Nová žiadosť investora tak vyvoláva otázniky, podľa majiteľa spol. Miroslava Orlovského, by však rozhodne nemala vyvolať obavy: „Výstavba bytového domu s funkciou bývania dáva blízkemu okoliu lepšiu alternatívu ako objekt s viacúčelovo-športovou aktivitou, kde by obyvatelia museli akceptovať zvýšený hluk a väčšie dopravné zaťaženie územia ako pri bytovke.“ Ako dodal pre naše noviny, „realizovaním stavby nedôjde k narušeniu existujúcej zelene v medziblokovom priestranstve, ktoré bude doplnené o pešie chodníky s lavičkami. Taktiež štúdia bytového domu bola posúdená svetlo-technickým výpočtom uznávaným špecialistom, kde čas preslnenia kontrolovaných okien susedných bytových domov je podľa STN.“ Rovnako vidí výhrady proti nedostatku parkovacích miest ako neopodstatnené: „Uvažuje sa s 25 miestami v podzemnej garáži pod bytovým domom a 13-tkou parkovacích miest pred ním. Celkovo tak bude vytvorených 38 parkovacích miest pre bytový dom. Dopravný a peší prístup k bytovke sa navrhuje popri ŠRC z Letnej ulice,“ vysvetlil M. Orlovský.

dsc02901

Pohľad na lokalitu, kde by nová bytovka mala stáť.


Každopádne, poslanci sa zatiaľ zaoberali touto témou iba informatívne, načrtli, že treba doložiť ďalšie dodatky vrátane svetelných štúdií i možnosti prístupu integrovaných zložiek. A zrejme sa dostane na stôl decembrového rokovania poslancov.


foto: Mário Veverka, vizualizácia: TINEA,s.r.o.


Comments


bottom of page