top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

O umelecké školy je veľký záujem

Interes o rozvíjanie talentov detí a mladých ľudí narastá, svedčia o tom naplnené počty v umeleckých školách, hlavne v hudobných a výtvarných odboroch.


Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Melkoviča hlási pre školský rok 2021/22 až 632 záujemcov o jej vzdelávanie. Najväčší záujem prejavili žiaci, resp. ich rodičia o hudobný odbor, kde sa prihlásilo 317 žiakov. „Ako aj v minulosti sme limitovaní podľa kapacity školy, ktorá v hudobnom odbore pri terajšom počte učiteľov dosiahla svoje maximá,“ informoval nás Ján Sivuľka, riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča, ktorú logicky teší veľký záujem.

Za hudobným odborom stále pretrváva výtvarný, kde chce svoj talent na mestskej umeleckej škole rozvíjať 151 žiakov, nasleduje tanečný, kde sa prihlásilo 114 záujemcov. V literárno-dramatickom odbore je nateraz 50 prihlášok.


NOVINKA: audio-vizuálny odbor

ZUŠ J. Melkoviča reaguje aj na potreby doby a záujmu mladých ľudí, v pláne má aj niečo úplne nové. Novinkou je audio-vizuálny odbor, ten bude aktuálny ale až od budúceho školského roka. „Musíme splniť požiadavky materiálno-technického vybavenia a až následne pôjde žiadosť na ministerstvo školstva o zriadenie nového odboru. Do konca septembra 2021 budú požiadavky splnené. Dúfam, že budúci školský rok budeme môcť prijať prvých záujemcov o štúdium v novom odbore,“ prezradil riaditeľ školy, ktorá najnovšie prekvapila príjemnou zmenou exteriéru, keď nevábny uzavretý priestor pred školu premenila na modernú oddychovú zónu určenú nielen pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov.


Šanca pre výtvarníkov

Možnosť rozvíjať výtvarný talent majú nadané deti aj v rámci súkromného školstva. „V tomto školskom roku máme 207 žiakov spolu, prípravného aj základného štúdia,“ informovala Magdaléna Šipošová, poverená riadením Súkromnej základnej umeleckej školy ARTIK, ktorá sa špecializuje na výučbu výtvarnej tvorby a v tomto roku pripravuje aj sériu umeleckých workshopov za účasti rôznych výtvarníkov naprieč Slovenskom, ktoré sú určené pre mladých nad 15 rokov a dospelých, a to pod záštitou projektu UZOL Mesto kultúry.


Počet žiakov prihlásených na jednotlivé odbory

v Základnej umeleckej škole J. Melkoviča pre rok 2021/22

Hudobný odbor 317

Výtvarný odbor 151

Tanečný odbor 114

Literárno-dramatický odbor 50

Spolu: 632 žiakov

Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 35 (22. september 2021)

Comments


bottom of page