top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

O našich destináciách i pútnických miestach, aj v Litmanovej

Updated: Jul 13, 2020


Prešovský samosprávny kraj, Generálna rada Horných Pyrenejí a mesto Lurdy podpísali 2. júna v meste Tarbes vo Francúzsku Memorandum o spolupráci. Trojstranná dohoda má pomôcť cestovnému ruchu, najmä rozvoju duchovného turizmu a prehlbovaniu kontaktov pútnických miest Prešovského kraja s francúzskymi partnermi.


Prešovský kraj a región Horné Pyreneje oficiálne spolupracujú od roku 2005. Výsledkom sú viaceré bilaterálne návštevy, ekonomické fóra i kultúrne podujatia. V posledných rokoch sa zintenzívnili vzťahy najmä s mestom Lurdy. Partneri majú za sebou recipročnú účasť na výstavách cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave i veľtrhu Duchovné Francúzsko a prezentácie francúzskej strany k novej leteckej linke Lurdy – Krakov v januári a marci tohto roku na Slovensku. „Nesmierne nás teší, že spolupráca s regiónom Horné Pyreneje a predovšetkým s mestom Lurdy nie je formálna, ale veľmi vrúcna, priateľská a prináša konkrétne výsledky. Zistili sme, že s francúzskymi partnermi máme veľa spoločného. Motivuje nás hľadať spôsob, ako mať k sebe ešte bližšie,“ povedal k rozvíjajúcim sa kontaktom predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.


Spoločný osud Podpis Memoranda o spolupráci vnímajú ako novú etapu zbližovania priateľských a konštruktívnych vzťahov aj francúzski partneri. „Základy našej spolupráce sú pevné, trvajú už 15 rokov a dnes nevyhnutné pre napĺňanie našich ambícií. Chceme zdynamizovať a zefektívniť naše partnerstvo a spoločne vytvárať vhodné podmienky najmä pre rozvíjanie cestovného ruchu a propagácie našich destinácií,“ povedal vo svojom príhovore prezident Generálnej rady Horných Pyrenejí Michel Pelieu. Pre mesto Lurdy je spolupráca s PSK prirodzeným vyústením jeho zahraničnej politiky. „Máme dlhoročný vzťah s mestom Čenstochová v Poľsku, s mestom Fátima v Portugalsku či s Betlehemom na palestínskom území. Toto je naša filozofia – spolupracovať na základe spoločných čŕt, ktoré naše mestá a územné celky majú. Som presvedčená, že spoločný osud máme aj s Prešovským krajom,“ uviedla primátorka Lúrd Josette Bourdeu, ktorú teší predovšetkým konkrétna a už existujúca spolupráca v oblasti pútnického turizmu s mestom Levoča. Všetky zúčastnené strany vidia konkrétny prínos najmä v otvorení leteckého spojenia Krakov – Lurdy v marci tohto roku, v ktorom sa angažoval aj Prešovský samosprávny kraj.


Letecké spojenie V súčasnosti je linka vyťažená na viac ako 80 percent. „Poľský Krakov je blízko aj pre našich priateľov zo Slovenska. Je to významný úspech a strategický nástroj našich vzťahov, ktoré môžu byť ešte viditeľnejšie a silnejšie. Lurdy ako centrum katolíckych pútí tak môžu byť zaujímavé nielen pre pútnikov, ale všeobecne turistov, ktorí chcú objavovať jedinečné miesta tejto časti Francúzska a naopak. Prešovský región môže byť viac atraktívny pre francúzsku klientelu,“ poznamenala primátorka Josette Bourdeu. Súčasťou slávnostného podpisu Memoranda o spolupráci bola aj prezentácia Prešovského kraja pred novinármi a zástupcami cestovných kancelárií z regiónu. Najľudnatejší kraj Slovenska bol predstavený ako región s veľkou koncentráciou kultúrnych, architektonických a prírodných pamiatok, z ktorých viaceré sú zapísané do zoznamu UNESCO.  Francúzom imponovali aj informácie o aktuálnom slovensko-poľskom projekte Svätomariánska púť, ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj a ktorý má pritiahnuť návštevníkov na  pútnické miesta v Levoči, Litmanovej, Ľutine a v Gaboltove. „Tu vidíme v mnohom inšpiráciu a cenné skúsenosti našich francúzskych partnerov, ktorých by sme radi zapojili aj do projektových aktivít. V kraji máme veľa neobjavených miest, ktoré svojím duchovným a historickým nábojom majú potenciál priniesť veľa impulzov a zážitkov aj pre zahraničných turistov či pútnikov,“ dodal P. Chudík (na fotografii s francúzskymi partnermi druhý zľava).

memor

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK


Čľánok bol publikovaný v ĽN č. 24 (20. jún 2017)


Kommentare


bottom of page