top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Oželieť sme museli Majáles, Drišľak či Fragile

Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla aj do fungovania v oblasti kultúry. Zrušených bolo množstvo podujatí, témou boli i organizačné zásahy. V Starej Ľubovni veria, že v najbližších týždňoch sa situácia vyjasní a ľudia si užijú aspoň komornejšie podujatia. Viac nám prezradila Eva Kollárová, vedúca oddelenia kultúry na radnici.

Pre koronavírus ste boli nútení zrušiť množstvo podujatí. Spomeňme najvýznamnejšie z nich. – Už vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov mesta 13. marca sa konalo on-line, bez verejnosti a bez vystúpenia hudobného hosťa Samuela Tomečka. Zrušené boli tradičné podujatia Hviezdoslavov Kubín, celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne, Babička regiónu Stará Ľubovňa, Dúha, otvorenie cyklosezóny v retro štýle… Ale aj Ľubovniansky majáles spojený s oslavou Medzinárodného dňa detí, kde mal okrem domácich folklórnych súborov účinkovať Drišľak. Odvolané alebo presunuté boli vystúpenia Duchoňovcov v rámci Dňa učiteľov, zoskupenia LA GIOIA, FRAGILE, Andera z Košíc, Smejka a Tanculienky, divadla pre deti BABADLO, Radošinského naivného divadla… Do konca júla sa pozastavila aj výstavná činnosť v Galérii Provinčný dom. Jediné podujatie, ktoré sa konalo v rámci Dní Jána Melkoviča, bol on-line koncert žiakov ZUŠ Jána Melkoviča na FB stránke školy.


Zrušenie podujatí si zrejme vyžadovalo aj veľa organizačných zásahov. Čo to prinieslo v praxi? -Všetky zoskupenia, ktoré mali v našom meste počas trvania mimoriadneho stavu vystúpiť, reagovali ústretovo a s pochopením. Podujatia boli zrušené či preložené na iný termín buď telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Všetci zúčastnení tento stav rešpektujú. Podujatia sa stali súčasťou bežného života obyvateľov.

Náhla zmena nás obrala o bezprostredné zážitky. Ako ste vnímali tento stav z vašej pozície? -Mimoriadna situácia v oblasti kultúry dovolila venovať sa niektorým záležitostiam, ktoré pri plnej prevádzke kultúrnych objektov nie sú možné. Zrekonštruovalo sa zázemie v galérii Provinčný dom, prebieha rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v Dome kultúry. Intenzívne sme pracovali na príprave projektu Stará Ľubovňa UZOL KULTÚRY v rámci grantovej výzvy Fondu na podporu umenia Mesto kultúry 2021. Verím, že postupné uvoľňovanie opatrení v oblasti kultúry nám dovolí zorganizovať aspoň komornejšie podujatia. Začalo sa premietanie v Kine TATRA, od júla sa obnovia výstavy v galérii Provinčný dom. Plánujeme aj vystúpenia v rámci Kultúrneho leta. O všetkom budeme verejnosť včas informovať. Peter Rindoš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 21 (2. jún 2020) 

Commentaires


bottom of page