top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Očkujú líšky proti besnote

Updated: Jul 2, 2020


stockvault-brighton-foxes-ii100046

Hoci od roku 2016 nebol zaznamenaný v Slovenskej republike nijaký prípad besnoty u voľne žijúcich mäsožravých zvierat ani u spoločenských zvierat vnímavých na besnotu, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje už 39. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných. Aj v našom regióne.


Vakcinácia proti besnote sa koná letecky od 1. do 14. apríla. „Jej cieľom je zabezpečiť imunizáciu líšok a vnímavých mäsožravých voľne žijúcich zvierat (psíkov medvedíkovitých, vlkov) proti besnote, a tým spôsobom zamedziť vzniku nových prípadov besnoty v Slovenskej republike,“ vysvetlil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa Július Runčák. Podľa jeho slov je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní pre človeka neškodná. Nebezpečná by mohla byť iba pri priamom kontakte vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. „Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou alebo čerstvým poranením treba ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou treba ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať akýmkoľvek dostupným dezinfekčným prostriedkom,“ upozornil J. Runčák.


Viac sa dočítate v ĽN č. 14, ktoré bude v predaji do 15. apríla


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. 


bottom of page