top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

NOVINKA Voľný čas nemusíme tráviť iba doma

Updated: Aug 11, 2020


IMG_20191113_101104

V októbri vzniklo v Starej Ľubovni nové rodinné centrum. Funguje pod záštitou Občianskeho združenia Ľubovník a ponúka priestor pre matky a otcov s deťmi, ale aj babky a dedkov, ktorí hľadajú možnosti ako s deťmi plnohodnotne stráviť čas.


„Keďže sme v združení prevažne ženy, pri tvorení nového priestoru nám pomáhali hlavne naši manželia, finančne nám prispelo aj Mesto Stará Ľubovňa,“ povedala predsedníčka OZ Ľubovník Dragana Thyriová. Rodinné centrum je možné zatiaľ navštíviť trikrát do týždňa. V utorok sú pripravené podporné stretnutia pre dojčiace matky a pre nosiacich rodičov. V stredu prebieha angličtina pre deti vo veku od 0 do 6 rokov. „Vyučujeme angličtinu formou spevu a tanca, viaczmyslových vnemov –  deti majú vnímanie veľmi otvorené a sú ako ,špongia’, všetky poznatky rýchlo nasajú. Je tiež dôležité, aký majú k učeniu prístup mamy. Keď mamička spieva pesničku a má z toho radosť, tak dieťa to hneď berie za svoje,“ ozrejmila Anna Solár, učiteľka angličtiny. „Vo štvrtok je pre deti otvorená hernička a v najbližšom čase budú pre deti pripravené tvorivé dielničky. Tiež sa otvorí kurz masáže dojčiat a kurz znakovania pre batoľatá od 6 do 36 mesiacov. Okrem toho sa budú konať rôzne prednášky, workshopy a besedy, ktoré budú zahŕňať témy tehotenstva, prebaľovania či zdravého obúvania,“ dodala D. Thyriová.


Toto tu chýbalo Vytvára sa tak priestor pre získanie nových poznatkov, ale tiež možnosť stretnúť sa. „O občianskom združení som sa dozvedela na facebookovej stránke OZ Ľubovník. Zaujalo ma to, pretože práve pre vekovú kategóriu od 0 do 3 rokov v Starej Ľubovni niečo chýbalo. Aj tieto deti potrebujú vyplniť čas, snažím sa byť aktívna a vytvárať pre nich priestor, ale nie vždy je to možné. Som rada, že aj pre menšie deti niečo vzniklo a v zlom počasí je možnosť navštíviť centrum ideálna,“ povedala jedna zo zúčastnených mamičiek. V pláne je rozšíriť prevádzku rodinného centra aj o popoludňajší čas.


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 44 (26. november)


bottom of page