top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Nový príbeh kostola sv. Mikuláša

Updated: Jul 6, 2020


DSC_0082

Z obdobia 1. polovice 18. storočia pochádzajú dodnes zachované oltáre sv. Rodiny (okolo 1730, podľa všetkého bol ale prevezený z inej lokality a pre potreby tunajšieho kostola upravený), Piety (Bolestnej Panny Márie), sv. Anny, sv. Antona Paduánskeho (má ale vymenený ústredný obraz). Okrem toho je zachovaný aj starší Oltár sv. Kríža, ktorý bol koncom 19. storočia prestavaný a upravený. Počet oltárov sa v kostole priebežne menil, jeden čas ich mal kostol dokonca deväť.


Farnosť zainvestovala do nových oltárov Po postavení dnešného hlavného oltára v roku 1775 (alebo tesne pred ním) bol starší oltár alebo jeho časti podľa všetkého prevezené do Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hraničnom. Tam je aj umelecky hodnotné antependium, teda predná zdobná strana oltárneho stola s reliéfnym výjavom Zvestovania Panny Márie a hradom Ľubovňa. Rovnaký typ antependia, ale s výjavom Zjavenia sv. Jána, ale mal ešte v 30. rokoch 20. storočia aj ľubovniansky Oltár sv. Rodiny. Zachoval sa už len na fotografii, ale jasne dokazuje, že obidve antependiá pochádzajú z rovnakej umeleckej dielne. Aj na základe skutočnosti, že kostol najmä v 18. storočí získal viaceré nové oltáre, je zrejmé, že farnosť disponovala pomerne dobrým finančným kapitálom.


Stena s otvormi pre rakvy Po polovici 18. storočia došlo k ďalšej veľkej stavebnej aktivite, kedy postavili súčasnú klenbu lode a emporu. Zvýšením klenby sa zvýšila aj strecha nad loďou, ale nadstavili sa aj obvodové múry bočných lodí v krove. Neskôr, pred rokom 1775, upravili svätyňu, ktorá mala dovtedy ešte stredovekú klenbu. Aby ju zväčšili, zbúrali zadnú stenu a predmurovali súčasné zaoblené ukončenie. Vložili doň na mieru vyhotovený nový oltár. Autorom oltárneho obrazu je pravdepodobne Imrich Jagušič. V závere 18. storočia upravili aj krypty. V miestnosti pod sakristiou vymurovali stenu s otvormi pre rakvy v troch radoch nad sebou. Po uložení rakvy sa otvor vždy zamuroval a opatril nápisom s uvedením mena zomrelého a dátumu smrti.


Pokračovanie záverečnej 5. časti z pera historičky umenia M. Haviarovej aj so zaujímavými fotografiami nájdete v Ľubovnianskych novinách č. 37, ktoré sú v predaji do 16. októbra.

03

Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


Comments


bottom of page