top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nový koberec dostane cesta od Dukly k Zväzarmu

Updated: Jul 13, 2020


Naše cesty – to je večná téma, ktorá dráždi hlavne vodičov. Sú plné výtlkov a objektívne treba priznať, že aj ostatná mrazivá zima tu urobila svoje. I to, že financií na ich opravy, resp. súvislé „koberce“ nikdy nie je dosť. Na mimoriadnom zasadnutí krajských poslancov sa nedávno rozhodlo o tom, že Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyčlení práve na rekonštrukcie a opravy ciest 2. a 3. triedy, ktoré má v správe, 10 miliónov eur.


Pýtali sme sa tak prednostu Okresného úradu v Starej Ľubovni a predsedu dopravnej komisie VÚC PSK Petra Sokola, koľko sa ujde z tohto koláča pre Staroľubovniansky okres. „Pôjde hlavne o úseky, kde už je havarijný stav. Dlhodobý problém máme smerom na obec Jarabina, kde je zosuv pred amfiteátrom, čiže táto stavba by sa mala realizovať. A v havarijnom, až rizikovom stave je aj most z Podolínca do Lomničky, takže sa tu bude robiť celková rekonštrukcia,“ povedal k téme P. Sokol a potešil osobitne aj Staroľubovňanov, „z  významných stavieb by som spomenul investíciu v objeme 240 tisíc eur na rekonštrukciu cesty v Starej Ľubovni smerom od Dukly k Zväzarmu, čiže k budúcemu obchvatu.“ 

DSC_0239

Úsek od Dukly smerom na Jakubany by sa mal dočkať súvislého koberca až k budove tzv. Zväzarmu.


Dočkať by sa ale mali i v obci Matysová, opravovať sa bude aj úsek z Plavnice smerom na Údol a schválené sú tiež dve stavby v rámci obce Plaveč a Orlov. A takisto ďalšie (v zozname). Toto všetko sú potešujúce informácie, vodičov ale trápia aj hlavné úseky, cesty 1. triedy. Veľkým problémom sú hlavné ťahy, a to na Kežmarok – cesta 1/77 a 1/68, teda od hranice z Pivničnej smerom na Plavnicu a takisto na Bardejov. Tieto cesty však patria pod správu štátu. „Treba povedať, že kraj má v pomere k cestám 2. a 3. triedy veľké percento ciest 1. triedy, až okolo 30 percent. Všetci vieme, že nás veľmi trápi úsek medzi Hniezdnym a Lackovou. Ale rokovali sme s predstaviteľmi štátnych inštitúcií a vieme, že boli vyčlenené financie na rekonštrukciu cesty 1/68 smerom na Mníšek nad Popradom, hlavne na havarijné úseky v obci Hraničné a takisto v úseku okolo nášho odpadového hospodárstva. Celá cesta 1/68 by sa mala postupne štandardizovať v tom duchu, aby zodpovedala normám ciest 1. triedy,“ povedal k boľačkám, ktoré ale nemôže finančne ovplyvniť kraj, P. Sokol. A rovnako úsek smerom na Hniezdne, ktorý nepripomína cestu 1. triedy, aj keď už sa tam minulého roku urobili aspoň výruby drevín, a teda sprehľadnenie cesty i oprava priepustov. Ostáva ale veriť, že sa dočká aj oveľa kompletnejšej rekonštrukcie.


Foto: Mário Veverka


Zoznam úsekov, ktoré bude PSK rekonštruovať tohto roku


Stará Ľubovňa – Jakubany Toporec – Haligovce Plaveč – Andrejovka Plavnica – Legnava Jarabina – spojka Matysová – spojka Rekonštrukcia mosta v Podolínci (smer Lomnička) Sanácia zosuvu Jarabina – Litmanová


Článok bol uverejnený v ĽN č. 23 (13. jún 2017)


Comments


bottom of page