top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Nezhody medzi vlastníkmi pozemkov a obyvateľmi vyústili do petície


Vznik novej lokality na výstavbu domov v Starej Ľubovni narúšajú nezhody. Vlastníci pozemkov a obyvatelia priľahlej Zimnej ulice sa nevedia dohodnúť na návrhoch riešení prístupových ciest. Tie by mali prechádzať cez prieluky pri existujúcich domoch.

Nespokojnosť obyvateľov Zimnej ulice pred pár dňami vyústila do petície, 114 podpísaných ju adresovalo mestu. Dotknutí v nej žiadajú, aby sa prístupové cesty popri ich domoch nestavali. „Prieluky medzi domami majú šírku približne sedem metrov, pričom sa tam má vybudovať obojstranná obslužná cesta. Hrozí vibrácia, otrasy, narušená statika i nadmerná hlučnosť. Myslíme si, že súkromný investor by mal viesť cestu inde, napríklad napojením k ceste na nový cintorín,“ hovorila pred poslancami zástupkyňa petičného výboru, Mária Frivaldská. V prípade výstavby novej lokality Nad Krivuľou, ľudia vyjadrili obavy aj z možného zosuvu pôdy. Dôvodom má byť podložie. „To je zložené z doskovitých platní pieskovca a s minimom ílovitej pôdy, pričom je uložené do spádu rovnobežne s terénom. Kto zaručí, že naše domy neskončia nižšie, na Vsetínskej?“ pýtal sa Jozef Vasilik.

Cítia frustráciu

Na opačnej strane sporu stoja súčasní vlastníci pozemkov. Tí by už nad Krivuľou najradšej stavali, zároveň hovoria, že od zmeny územného plánu v roku 2016 uplynulo množstvo času na pripomienky a rôzne vyjadrenia. Aj preto sa cítia frustrovaní. „Od tej doby stále riešime územné konanie na infraštruktúru, čo je podľa nás cez čiaru, veď to malo byť vyriešené v priebehu mesiaca. Stále riešime nejaké dožiadania zo strany stavebného úradu, niektoré sú aj nad rámec zákona,“ poznamenal Peter Bohinský, ktorý je splnomocnený zastupovaním vlastníkov. Ako ďalej dodal, za celý čas pripravili sedem návrhov zastavacích štúdií. Zástupca vlastníkov nad Krivuľou sa tiež vyjadril k spornej prístupovej ceste. „Daná cesta bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou, je k nej dodaný detailne spracovaný projekt s výhľadovosťou, zaťaženosťou, bezpečnosťou, dĺžkovými i šírkovými parametrami.“

Primátor: Potrebujeme zodpovedné rozhodnutie Ako potvrdil primátor Starej Ľubovne, podobne zložité konanie na úrade ešte nezaznamenali. Mesto sa tak podľa neho ocitá medzi dvoma mlynskými kameňmi. „Územný plán je záväzný pre všetkých. Investorov sme niekoľkokrát žiadali o doplnenie podkladov, aby sme sa vedeli vyjadriť k miestnej komunikácii a aby naše rozhodnutie bolo zodpovedné,“ poznamenal Ľuboš Tomko (na fotografii v krúžku). Ako dodal, vo veci prebieha územné konanie o umiestňovaní stavby, nejde o realizačný projekt. Petičný výbor má podľa neho možnosť domáhať sa požiadaviek na odvolacom orgáne. Kedy sa teda problém vyrieši, zatiaľ nevedno. Peter Rindoš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 25 (30. jún 2020)

bottom of page