top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Nezamestnanosť v okrese stúpla medziročne o vyše tri percentá

Vývoj nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa mal od začiatku pandémie stúpajúci trend.


K 31.12.2020 bolo v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Stará Ľubovňa 2 606 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), čo prestavuje mieru evidovanej nezamestnanosti 9,13 %. V porovnaní s novembrom 2020 vzrástla o 0,45 percentuálneho bodu. Medziročne však stúpla o 3,06 percentuálneho bodu (v decembri 2019 6,07 %), čo je nárast o 585 UoZ.


Náš okres mal na začiatku roka 2020 mieru nezamestnanosti 5,97 %. V marci vzrástol počet UoZ oproti februáru o 126 nezamestnaných. Stúpavá tendencia pokračovala aj v ďalších mesiacoch. V júli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 9,46 %, s počtom 2 676 uchádzačov o zamestnanie, čo bolo maximum v roku 2020. „Z dôvodu uvoľnenia niektorých protipandemických opatrení nezamestnanosť od júla až do novembra mierne klesala. V novembri bolo evidovaných 2 515 UoZ a miera nezamestnanosti bola na úrovni 8,68 %,“ priblížila riaditeľka ÚPSVaR Stará Ľubovňa Anna Lazorčáková.


V ostatných rokoch bola v Staroľubovnianskom okrese najnižšia miera nezamestnanosti v roku 2018 a to 5,83 %. Najvyššia bola v roku 2013, vyšplhala sa až na 16,91 % (4507 UoZ).


V decembri však nezamestnanosť opäť stúpla a dosiahla druhú najvyššiu úroveň v minulom roku. Nárast spôsobilo zhoršenie stavu pandemickej situácie i ukončenie sezónneho zamestnania. Na konci decembra bolo zaevidovaných 2 606 nezamestnaných, čo je o 546 UoZ viac ako na začiatku roka v januári. Podľa doby evidencie je 1 034 nezamestnaných evidovaných viac ako 12 mesiacov.


Staroľubovniansky okres mal v decembri štvrtú najnižšiu mieru nezamestnanosti medzi okresmi Prešovského kraja. Pre porovnanie v okresoch Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník či Bardejov presahovala miera evidovanej nezamestnanosti viac ako 13 percent.


PRACOVNÉ MIESTA CHCELI UDRŽAŤ

Zamestnávatelia sa zameriavali hlavne na udržanie už existujúcich pracovných miest, ktoré boli ohrozené prepúšťaním. Celkovo bolo vlani vytvorených 1 435 miest. „Nárast sa bude v aktuálnom roku odvíjať od vývoja pandémie a postupného uvoľňovania protipandemických opatrení čo by malo napomôcť oblasti služieb a sezónnemu zamestnavaniu,“ uviedla A. Lazorčáková. V decembri vlaňajšieho roka bolo v našom okrese 260 voľných pracovných miest. Počas novembra a decembra si našlo prácu 215 ľudí.


V rámci aktívnej politiky trhu práce ÚPSVaR Stará Ľubovňa vlani podporil vytvorenie 304 pracovných miest v celkovej sume 1 898 800 eur. Najviac finančných prostriedkov – 755 627 eur bolo vyplatených v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“.


ZMIERNENIE EKONOMICKÝCH DOPADOV

Podľa riaditeľky je najdôležitejším opatrením na udržanie zamestnanosti predovšetkým realizácia projektu „Prvá pomoc“. „V priebehu roka 2020 bolo uzatvorených 2 524 dohôd o poskytnutí finančného príspevku v rámci tohto projektu. Z uvedeného počtu bolo 496 dohôd uzatvorených so zamestnávateľmi na udržanie 2 213 pracovných miest a 2 028 dohôd so samostatne zárobkovo činným osobami (SZČO). Spolu bolo vyplatených 6 295 745 eur, z toho pre zamestnávateľov 2 707 037 eur a pre SZČO 3 588 708 eur,“ zhrnula A. Lazorčáková. Bez tejto podpory by sa niektorí zamestnávatelia nevyhli prepúšťaniu.


Na Slovensku dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti vlani v decembri 7,57 %. Medziročne stúpla o 2,65 percentuálneho bodu. (zdroj: upsvr.gov.sk)

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8 (3. marec 2021)

bottom of page