web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
  • Mgr. Peter Šlosár

Nevyhovelo až 77 vzoriek vody

Updated: Jul 8, 2020


voda

Či je voda, ktorú používajú obyvatelia mesta a regiónu z iného ako verejného vodovodu zdravotne neškodná, sa mohli záujemcovia presvedčiť počas osvetovej akcie Úradu verejného zdravotníctva SR.


Pracovníci tunajšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) boli pre verejnosť k dispozícii počas Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname od roku 1993, počas celého dopoludnia.


Oproti minulému obdobiu sa počet záujemcov o bezplatné vyšetrenie vody zvýšil o viac ako 100 a tento rok využilo túto možnosť rekordných 317 ľudí. Na orientačné vyšetrenie pitnej vody, takzvaný quantofix, stačilo priniesť  2 dl vody a výsledky boli k dispozícii už o niekoľko minút. Vo vode sa analyzovali iba dva ukazovatele – dusičnany a dusitany. Ich prítomnosť je  nebezpečná najmä pre tehotné ženy a pri príprave pokrmov dojčiat. ,,Dusičnany sa zredukujú v tráviacom trakte na dusitany, ktoré oxidujú krvné farbivo hemoglobín na methemoglobín. Tomuto ochoreniu hovoríme ľudovo modrá nemoc,“ vysvetlil Ján Kolcun z oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia pri RÚVZ Stará Ľubovňa. Toto ochorenie sa prejavuje najmä sfarbením pier či kože do modra a rôznymi črevnými problémami. Dať si otestovať vodu na prítomnosť dusičnanov a dusitanov ale pre úplné potvrdenie toho, že voda je zdravotne neškodná, nestačí. ,,Nutná je minimálna analýza, ktorá spočíva vo vyšetrení až 26 ukazovateľov. Tie je možné overiť už len laboratórnym spôsobom,“ ozrejmil J. Kolcun.  Za takéto vyšetrenie si ale musíte zaplatiť, a to približne 120 €.


Čiastkové vyšetrenie  vody ľudia oceňujú, uvítali by však podrobnejšiu analýzu. ,,Takéto osvetové akcie sú dobré, výsledky by ale mohli byť hlbšie,“ uviedla jedna z tých, ktorí si vodu chodia otestovať každý rok. Z celkového počtu 317 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt až 77 vzoriek, z toho 74 nevyhovelo hodnotám dusičnanom a tri prekročili odporúčané limity pre dusitany.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 13 (4. apríl 2018)


#Dusitany #Dusičnany #Voda #RUVZ #kontrola