top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nepochopiteľné činy – Martin Čajko o „vypaľovačoch“ trávy i lesných požiaroch

Updated: Jun 25, 2020


p01

Každoročne sa v jarných mesiacoch, v marci a apríli opakuje neblahý jav – vypaľovanie trávy a porastov. Aj keď hasiči neustále upozorňujú na veľké nebezpečenstvo, stále horí na rôznych miestach, ale blízko lokalít, kde sú neprispôsobiví občania. Aj v ostatných dňoch mnohí spozorneli pri nebezpečne šíriacom sa požiari pod hradným kopcom. Dá sa takýmto činom zabrániť? A vypátrať aj „podpaľača“? Čo mu hrozí? Pýtame sa samostatného odborného inšpektora špecialistu, vedúceho odd. požiarnej prevencie OR HaZZ v Starej Ľubovni Martina Čajka.


Zrejme tŕpnete zakaždým, keď spozorujete horiacu trávu blížiacu sa k nášmu hradu…


–  Každoročne sa to pravidelne opakuje. Chodia tam hasiči a znejú sirény. Je až neuveriteľné, ako zopár jedincov riskuje. Jeden prípad sme už v rámci republiky zažili, a to vyhorenie hradu  Krásna Hôrka v roku 2012. Dodnes sa z toho nevedia spamätať. Aj naši hasiči zasahovali tohto roku 12. marca na lúkach pod hradom.  Zvlášť nebezpečné bolo, že fúkal pomerne silný vietor. Nechápem takého človeka, čo zapáli trávu pod hradom a lesom, vidí, že sú mimoriadne priaznivé podmienky na vznik veľkého požiaru a aj napriek tomu to urobí. A takýto „frajer“ nemá ani tú odvahu, aby prišiel aspoň pomôcť hasiť. Okrem hasičov z celého okresu tam na hasenie nebol nikto iný.


Registrujete takéto nezodpovedné správanie iba v jari? Čo hrozí ľuďom, ktorí to robia? 


– Posledné roky sme zaznamenali požiare v prírodnom prostredí nielen na jar a v horúcom lete, ale už aj v jeseni, ba aj v zime. Mali sme aj plošné vypaľovanie trávy v decembri a myslel som, že zle vidím. Tí, ktorí tak ľahkovážne a rizikovo konajú, si musia uvedomiť, že ak požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí fyzickej  aj právnickej osobe i trestné stíhanie. Plošné vypaľovanie trávy a porastov zakazuje viacero zákonov. Za ich porušenie sa môže uložiť v blokovom konaní pokuta do výšky 100 eur, prípadne v priestupkovom konaní až do 331 eur. Pre podnikateľov sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.


Dolapiť vinníka je tu asi ťažké. Do príchodu hasičov má dosť možností ako zmiznúť z miesta. Dá sa vôbec zamedziť týmto prípadom vypaľovania?


– V dnešnej dobe, keď sa zo všetkých strán sústavne hovorí v televízii, rozhlase a novinách o nebezpečenstve vypaľovania, o stratách na ľudských životoch pri tejto činnosti a o škodách na prírode, je nepochopiteľné, že niekto o tom ešte nevie, že koná protiprávne. Alebo to potom robí naschvál. A voči takýmto nemáte šancu. Tu netreba zákony a vyhlášky, ale používať iba obyčajný gazdovský rozum. A sledujeme, že počet „vypaľovačiek“ závisí na počasí a na tom, ako dlho sa udrží snehová pokrývka. Minulý rok, ktorý bol zvlášť horúci, bolo takýchto požiarov veľa. Keď sú vytvorené priaznivé podmienky,  tak dochádza k požiarom každoročne. Zvlášť niektorí ľudia to nevedia pochopiť a majú asi z toho „divadlo“, ako sa niekto trápi s hasením.


Tieto požiare sa ale týkajú určite aj iných skupín, nemalú „zásluhu“ na požiaroch v prírode majú asi aj fajčiari, resp. turisti…


– Áno je to tak, tu treba podotknúť, že náš zákon určuje aj termín „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“. Ten vyhlasuje  OR HaZZ za presne stanovených podmienok pre časť okresu, prípadne celý okres. Týka sa to hlavne dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia.  Vtedy musia vlastníci lesov vykonávať tzv. hliadkovaciu činnosť, a to v lokalitách, ktoré obhospodarujú.  Vo zvlášť výnimočných prípadoch to môže dospieť až k zákazu vstupu do lesa pre fyzické osoby.  O vyhlásení „času…“ informujeme všetky dotknuté organizácie a cez obecné a mestské úrady aj občanov a školy.


Turistov ale isto zvádza opiecť si počas výletu špekáčik alebo sa ohriať pri ohníku. Aké sú tu pravidlá?


– V lese platí zákaz zakladania ohňa. Výnimkou sú ohniská na to určené, ktoré môže, ale nemusí vybudovať vlastník alebo správca lesa.  Tieto „oficiálne“ ohniská musia byť zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa a musia byť viditeľne označené. Iba tam možno klásť oheň. Ak takéto „oficiálne“ ohnisko nenájdete, tak všade v lese platí zákaz kladenia ohňa. Ak je však vyhlásený „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“, platí zákaz kladenia ohňa aj v „oficiálnych“ ohniskách.


Zrejme je tu namieste prevencia…


– Hasiči každoročne vykonávané preventívne opatrenia, a to formou porád s majiteľmi a obhospodarovateľmi lesov, zasielaním opatrení pre mestské a obecné úrady, zasielaním materiálov s problematikou ochrany lesov a prírody školám a školským zariadeniam v celom okrese. V rozhlasoch sa opakovane vysielajú relácie o nebezpečnosti vypaľovania a o ochrane lesov pred požiarmi. Rozdávajú sa propagačné materiály… Ešte dodám, že aj v súvislosti s opatreniami pre vírus COVID – 19 sa mnohí nachádzajú doma, a tak upratujú dvory a záhrady. Chcem ich poprosiť, aby nepoužívali na likvidáciu odpadu oheň. Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac budú chránení.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2020) 


Kommentare


bottom of page