top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nenosenie rúšok vytiahlo ľuďom z vreciek stovky eur


Nosenie rúšok sa stalo povinnou výbavou na dlhé mesiace. Nie všetci však rešpektovali prekrytie tváre a nevyhli sa mastným pokutám.

Aj anonymné udania Kontrolovanie nosenie rúška je v kompetencii polície, štátnej aj mestskej. Tá môže udeliť pokutu a tiež odstúpiť prípad na konanie okresnému úradu. Od začiatku povinnosti nosiť rúška do konca mája evidovali príslušníci okresnej polície 45 priestupkov, z toho v 11-tich prípadoch uložili aj pokuty, a to v celkovej sume 950 eur. „Z tohto počtu bolo v meste Stará Ľubovňa realizovaných celkom 29 priestupkov, z toho päť v blokom konaní na sumu 500 euro,“ priblížil Jozef Vasilík, zástupca riaditeľa odboru poriadkovej polície OR PZ Stará Ľubovňa. Aj mestská polícia (MsP) v Starej Ľubovni uložila pokuty za nenosenie rúška, a to v 14-tich prípadoch na sumu 340 eur. Jeden priestupok bol riešený napomenutím. „Dva prípady, ale v prípade porušenia karantény, boli odstúpené úradu verejného zdravotníctva. Dvakrát išlo o anonymné nahlásenie, ostatné boli ostatné zistené vlastnou činnosťou príslušníkov mestskej polície,“ zhrnul Oskár Ščigulinský, náčelník MsP. Okresný úrad (OÚ) Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia prijal v súvislosti s porušením povinnosti ochranného prekrytia tváre 39 oznámení. Z toho 35 od OR PZ Stará Ľubovňa – obvodných oddelení Stará Ľubovňa, Ľubotín a štyri podania od Mestskej polície Podolínec.

Niekde chýbali dôkazy „Priestupky boli zistené vykonanými obhliadkami policajnými orgánmi, v dvoch prípadoch nahlásené policajnému orgánu komunitnými zamestnancami a v dvoch prípadoch ohlásením súkromnou osobou policajnému orgánu,“ informovala Anna Schneiderová, vedúca organizačného odboru OÚ. Ako doplnila, tri podania boli odložené, pre nedostatočné dôkazy, chýbala fotodokumentácia zaznamenania priestupku. V ostatných prípadoch boli vydané rozkazy o uložení pokuty (36), ktoré sú už právoplatné. „Priestupcami boli vo väčšine prípadov sociálne odkázaní občania, preto od tejto skutočnosti sa odvíjala aj výška uloženej sankcie – pokuty, s ohľadom na možnosť jej vymožiteľnosti, ktorá bola v rozmedzí od 10 do 50 eur. Spolu boli uložené pokuty vo výške 450 eur,“ vyčíslila A. Schneiderová. K piatku 5. júna je tak zatiaľ uhradených len niečo cez 15,5 percenta, teda 70 eur. Tieto pokuty ale nikoho neminú, okresný úrad ich podľa nariadenia ministerstva vnútra postúpi na vymáhanie Správe pokút v Trnave prostredníctvom Centra podpory v Prešove.

ilu. foto Edvin Fazekaš

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 22 (9. jún 2020)

bottom of page