top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nemocnica roka 2016

Updated: Jul 20, 2020


nemocnica-2

Spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti v rokoch  2012-2015, to boli ukazovatele, podľa ktorých inštitút INEKO zostavil rebríček nemocníc na Slovensku. Zo štátnych univerzitných a fakultných nemocníc patrilo prvenstvo Fakultnej nemocnici Nitra. V kategórii všeobecných sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2016 stala opätovne po roku Ľubovnianska nemocnica, n.o.


„Dosiahla vo všetkých štyroch hodnotených kategóriách ukazovateľov vysoko nadpriemerné skóre, čo sa nepodarilo žiadnej zo všeobecných nemocníc. Má veľmi veľa spokojných pacientov, ktorí takmer nepodávajú sťažnosti a je najtransparentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii,“ také je hodnotenie pre tunajšie zdravotnícke zariadenie, ktoré ročne odhospitalizuje vyše 12 tisíc pacientov. Ako ďalej uvádza INEKO, nemocnica má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízke úmrtnosti po operačných výkonoch a na oddelení po preložení z JIS. Toto je teda veľmi dobrá správa hlavne pre pacientov, ktorí využívajú jej služby a za najlepšou nemocnicou tak nemusia cestovať do iných miest. Obhájenie titulu potešilo logicky aj riaditeľa Petra Bizovského, ktorý recept na úspech zhrnul do jednej stručnej vety: „Je za tým práca, práca a len práca.“ Ako ale ďalej poznamenal, väčším prekvapením bolo pre neho prvenstvo minulého roku, to tohtoročné viac-menej očakával. „Tu patrí veľká vďaka celému personálu, ktorý pochopil, že len kvalitným odborným i ľudským prístupom k pacientom môže nemocnica napredovať.“ Napokon nemocnica je aj v odmeňovaní zamestnancov na dobrej úrovni, priemerný plat je tu 1 100 eur. Navyše každoročne investuje do rozvoja nemalé peniaze. Za ostatné investície možno spomenúť nákup nového CT za vyše 700 tisíc eur aj s 5-ročným servisom. Jedinou slabšou stránkou víťaznej nemocnice je podľa hodnotenia relatívne vysoká úmrtnosť na JIS-ke. Tu treba, podľa riaditeľa P. Bizovského, brať do úvahy viac faktorov, jedným z nich je aj absencia hospicu v okrese a s tým súvisiace časté hospitalizovanie pacientov  v terminálnom stave, o ktorých sa príbuzní nevedia alebo boja postarať. Ako ale dodal riaditeľ, všetky hodnotenia, hlavne negatívne, by mali byť podnetom na neustále zlepšovanie sa. Foto: Mário Veverka


Comments


bottom of page