top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nemocnica plánuje v rámci obnovy parkovací dom

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0251

Ľubovnianska nemocnica žije okrem bežnej rutiny, keď ošetruje a hospitalizuje pacientov, aj veľkým stavebným ruchom za vyše 7,5 mil. eur. Momentálne sa začali práce na zateplení a rekonštrukcii strechy pavilónu A – na fotografii (časť, kde sú detské, chirurgické a gyn.-pôr. odd. plus ďalšie prevádzky), ktorá ešte nebola doteraz izolovaná. 


Okrem estetického vzhľadu by tak táto premena mala významným spôsobom znížiť aj energetickú náročnosť celého pavilónu. Predpokladaný termín ukončenia je august tohto roku a celkový objem investície je 371 tisíc €. Objekt by tiež mal dostať novú strechu. To je ale len časť všetkých naplánovaných premien za spomínaných takmer 7,5 mil. eur, z ktorých tri milióny nemocnica ide investovať z vlastných zdrojov. Keďže je v dobrej ekonomickej kondícii, nevylučuje ani úver. Iba pripomenieme, že v rámci prestavby, kde gro tvoria európske investície, by sa mal hlavne vybudovať moderný urgentný príjem, ktorý už takmer rok funguje pri pavilóne B, ďalšou časťou by mali byť modernizácie operačných a pôrodných sál pre chirurgiu a gynekológiu a takisto rozšírenie rádio-diagnostického pracoviska a detského oddelenia.


Parkovanie Momentálne už návštevníci nemocnice môžu vidieť kontúry prakticky novej budovy, ktorá sa prepojí so súčasnou a dostane aj nový vchod. S touto premenou vedenie nemocnice uvažuje o zbúraní hospodárskej časti, garáží a pôvodných starých budov a na tomto mieste zvažuje vybudovať parkovací dom, ktorý by mal slúžiť tak pre zamestnancov, ako i pre pacientov. Koľko miest tam vznikne, sa uvidí, je predpoklad, že by išlo o rádovo desiatky miest. Čo by výrazne mohlo vyriešiť dlhodobo neblahý stav s nedostatkom parkovacích miest v okolí nemocnice. Predpoklad ukončenia celej stavby je v budúcom roku. To všetko sa pritom deje za plného chodu nemocnice. „Nedá sa pracovať úplne bez hluku a istých obmedzení, tak prosím pacientov hlavne o trpezlivosť,“ podotkol riaditeľ Peter Bizovský. Čoskoro by mali prísť totiž aj väčšie obmedzenia, keď sa jednotlivé lôžkové oddelenia – chirurgia i gynekológia, budú spájať, podľa toho, ktoré sa momentálne bude rekonštruovať. Výsledok by mal byť ale hlavne v prospech pacientov. A akousi čerešničkou na torte by malo byť vyasfaltovanie celého nemocničného areálu, kde by mohlo vzniknúť aj okolo 25 parkovacích miest. A, samozrejme, miesta v spomínanom parkovacom dome, čo by bolo veľkým bonusom pre všetkých.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 16 (24. apríl 2019)


bottom of page