top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nemocnica plánuje v rámci obnovy i parkovací dom

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0246

Ľubovnianska nemocnica žije okrem bežnej rutiny, keď ošetruje a hospitalizuje pacientov, aj veľkým stavebným ruchom za vyše 7,5 mil. eur. Momentálne sa začali práce na zateplení a rekonštrukcii strechy pavilónu A – na fotografii (časť, kde sú detské, chirurgické a gyn.-pôr. odd. plus ďalšie prevádzky), ktorá ešte nebola doteraz izolovaná. 


Okrem estetického vzhľadu by tak táto premena mala významným spôsobom znížiť aj energetickú náročnosť celého pavilónu. Predpokladaný termín ukončenia je august tohto roku a celkový objem investície je 371 tisíc €. Objekt by tiež mal dostať novú strechu. To je ale len časť všetkých naplánovaných premien za spomínaných takmer 7,5 mil. eur, z ktorých tri milióny nemocnica ide investovať z vlastných zdrojov. Keďže je v dobrej ekonomickej kondícii, nevylučuje ani úver. Iba pripomenieme, že v rámci prestavby, kde gro tvoria európske investície, by sa mal hlavne vybudovať moderný urgentný príjem, ktorý už takmer rok funguje pri pavilóne B, ďalšou časťou by mali byť modernizácie operačných a pôrodných sál pre chirurgiu a gynekológiu a takisto rozšírenie rádio-diagnostického pracoviska a detského oddelenia.


Parkovanie Momentálne už návštevníci nemocnice môžu vidieť kontúry prakticky novej budovy, ktorá sa prepojí so súčasnou a dostane aj nový vchod. S touto premenou vedenie nemocnice uvažuje o zbúraní hospodárskej časti, garáží a pôvodných starých budov a na tomto mieste zvažuje vybudovať parkovací dom, ktorý by mal slúžiť tak pre zamestnancov, ako i pre pacientov.


Viac sa dozviete v ĽN č. 16, ktoré bude v predaji do 29. apríla


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. 


Comments


bottom of page