top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nemecký prevádzkovateľ nevstúpi do ZŠ za vodou

Updated: Jul 10, 2020


bleskovky.00_06_29_05.Still001

Niekoľkomesačné diskusie o tom, že ZŠ Za vodou by mohla od septembra zmeniť zriaďovateľa, sú nateraz uzavreté. A to s tým, že sa nič nemení a po prázdninách tam začnú školský rok 2017/18 opäť pod zriaďovateľskou gesciou Mesta Stará Ľubovňa.


Poslanci neboli naklonení zmene A to aj napriek tomu, že so zmenou súhlasili tak Rada učiteľov, ako i Rada rodičov. Všeobecne ale nebola jednoznačná podpora  poslancov, a tak sa o zmene nerokovalo ani na mestskom zastupiteľstve, iba na neformálnych stretnutiach. Pripomenieme, že spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) so sídlom v Magdeburgu prejavila ešte v jari záujem o vstup do školy na sídlisku Východ s tým, že by školu zrenovovala a zabezpečila rozvoj výchovno-vzdelávacieho programu s profiláciou na nemecký jazyk. Majetok pritom mal ostať v rukách Mesta a DSA garantovala, okrem iného, aj bezplatnosť školstva. Táto akciová spoločnosť, ktorá v Nemecku prevádzkuje 34 škôl a vzdelávacích centier a spravuje aj viaceré školy na Slovensku, sa pritom nesústredila len na Starú Ľubovňu. „Spoločnosť predstavila svoj projekt v tomto štvrťroku na troch školách, a to v ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni, na Gymnáziu v Sabinove a v Strednej odbornej škole polytechnickej – SOSP v Nitre,“ vyjadril sa pre naše noviny Slavomír Maličkay, riaditeľ pre komunikáciu. Ako dodal, krajských poslancov v Prešove, ako aj v Nitre ich projekt oslovil a odhlasovali od 1. septembra prechod zriaďovateľských kompetencií Gymnázia v Sabinove a SOSP v Nitre z kraja na spoločnosť DSA. „Deutsch-Slowakische Akademien ako najväčší súkromný zriaďovateľ na Slovensku tak bude prevádzkovať od 1. septembra už 9 materských, základných a stredných škôl,“ dodal hovorca spoločnosti, ktorá spoluprácu so Starou Ľubovňou ale celkom nezavrhla. „Náš projekt si vypočuli aj poslanci v Starej Ľubovni, ktorí následne obsiahlo diskutovali so zástupcami  DSA o ich zámeroch a plánoch. Rokovania sa niesli v príjemnej a vecnej atmosfére a v prípade, že vedenie mesta prejaví záujem, sme pripravení pokračovať v ďalších rokovaniach o možnosti prevzatia zriaďovateľských kompetencií na uvedenej základnej škole. Samozrejme, všetko bude závisieť od vôle zúčastnených strán. Naša spoločnosť má záujem pomáhať rozvoju kvalitného vzdelávania len za všeobecného konsenzu,“ dodal S. Maličkay.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 29 (22. august 2017)


Comments


bottom of page