top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nastáva výmena poslancov

Updated: Jul 3, 2020

V pondelok 10. decembra čaká nových poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Starej Ľubovni prvé ustanovujúce zasadnutie, zložia sľub poslanca do rúk staronového primátora Ľuboša Tomka a ujmú sa svojho 4-ročného pôsobenia v samosprávnej funkcii. 


Obmena to nebude až taká výrazná, z pôvodných 19-tich poslancov uvidíme v rokovacích laviciach 14-tich z nich. Dvaja poslanci (E. Oláhová, M. Petrilák) sa vracajú po pauze jedného volebného obdobia a mestské plénum na roky 2018 – 2022 privíta aj troch absolútnych nováčikov (P. Mišenko, N. Suchá, J. Tomus). Priemerný vek nového MsZ je necelých 49 rokov, najmladším poslancom je P. Boďo – 25 rokov, najstarším P. Jeleň (64). Z profesii prevažujú živnostníci (5) a poslancami sú aj viacerí riaditelia a šéfovia rôznych inštitúcií v meste (7), nájdeme tu ale aj štyroch lekárov, historika, advokáta, sociálneho pracovníka, knihovníčku a aj poslankyňu NR SR (S. Gaborčáková).


Stálice MsZ V rokovacej miestnosti nateraz už neuvidíme takpovediac poslanecké stálice, ktoré dlhé roky zastávali popri poslaneckému mandátu aj rôzne mestské funkcie, akým bol napr. Pavol Gurega (1990 – 1994: člen Mestskej rady (MsR), predseda Komisie podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta a regionálnej politiky pri MsZ, 2006 – 2010: člen MsR, 2010 – 2014: predseda Komisie športu a mládeže pri MsZ, 2014 – 2018: člen MsR, predseda Komisie športu a mládeže pri MsZ) a Milan Knapík (2002 – 2006: zástupca primátora mesta, člen MsR, predseda Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ, 2006 – 2010: zástupca primátora mesta, člen MsR, predseda Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ, 2010 – 2014: člen MsR, predseda Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ, 2014 – 2018: člen MsR, predseda Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ). V MsZ ale ostávajú pôsobiť viacerí poslanci, ktorých môžeme nazvať dlhoroční, čo sa výkonu služby týka. Absolútneho rekordmana, ktorý by sedel nepretržite v poslaneckých laviciach od prvých slobodných volieb, však nemáme. Stačilo by však málo a podarilo by sa to Petrovi Bizovskému, ten bitku o poslanecký mandát vo volebnom období 2006 – 2010 prehral len o jeden hlas.


Aktívni poslanci Ako sa bude novému mestskému parlamentu dariť, uvidíme, to predošlé má za sebou štyri pracovné roky, kedy bolo napr. podaných 264 interpelácií, najviac – 40 ich predniesol poslanec Pavel Jeleň, len o 3 menej Filip Lampart. V uplynulom volebnom období sa uskutočnilo 37 rokovaní MsZ, z toho 12 bolo zvolaných mimoriadne (r. 2015 – 3, r. 2016 – 2, r. 2017 – 5 a r. 2018 – 2). A bývalí poslanci prijali spolu 959 uznesení. Okrem toho zasadali a rokovali v dozorných radách mestských firiem, komisiách pri MsZ a radách mestských škôl. Nateraz ešte nevieme, koho primátor poverí funkciou prednostu MsÚ a svojím zástupcom. Doteraz tieto funkcie zastávali Aleš Solár a Peter Bizovský (viceprimátor).

MsZ P. Gurega

Na poslednom zasadnutí MsZ primátor poďakoval bývalým poslancom, s viacerými si podá ruku opäť , aby ich privítal. Nateraz do poslaneckých lavíc nezasadne dlhoročný poslanec Pavol Gurega, ktorý vo voľbách skončil vo volebnom obvode č. 2 pod čiarou so 410 hlasmi za Rudolfom Žiakom (416 hlasov)


Foto: Mário Veverka


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 45 (4. december 2018)

Comments


bottom of page