top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Napriek online vyučovaniu stúplo záškoláctvo, jeden žiak vymeškal 119 hodín

Chodenie poza školu existuje, odkedy existujú školy. Stále sa nájdu takí, ktorým školský život nevonia. Aj v Starej Ľubovni pravidelne riešia "blicovanie". V minulom školskom roku bolo v evidencii mestského úradu 82 žiakov základnej školy s nahláseným záškoláctvom.


Priestupkové konanie bolo vedené voči piatim rodičom piatich záškolákov. Bolo im udelené pokarhanie a zároveň museli uhradiť trovy konania v sume 16 €.

Na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru bolo podané jedno oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, ide oň pri záškoláctve nad 100 neospravedlnených hodín, jeden žiak základnej školy takto vymeškal 119 hodín.


Problém nemá iba žiak, pracuje sa

s celou rodinou

Minulý školský rok bol špecifický kvôli online vzdelávaniu, ukázalo sa však, že došlo k nárastu záškoláctva oproti predošlému roku.

Podľa sociálneho oddelenia mestského úradu rodičia často nechávali deti doma z dôvodu kontaktov s pozitívnymi osobami, ktoré boli ich vzdialenejšími príbuznými, čo však už nedokázala potvrdiť ošetrujúca lekárka, a tak vznikali neospravedlnené hodiny.

„V oblasti záškoláctva sa pracuje s celou rodinou prevenčným spôsobom. To znamená, že pri absencii rodinu navštívi terénny pracovník, prípadne pracovník Miestnej občianskej poriadkovej služby a poučí ju o dôsledkoch konania,“ vysvetlila vedúca sociálneho oddelenia mesta Mária Raššová. Ako dodala, takéto rodiny následne skontrolujú i dbajú na to, aby deti riadne chodili do školy a represívne pôsobí aj presmerovanie prídavku dieťaťa - záškoláka na mestský úrad, ktorý je následne vyplatený cez Inštitút osobitného príjemcu.


Najviac záškolákov bolo v minulom školskom roku v miestnej časti Podsadek.


Ani chodenie poza škôlku

sa neakceptuje

Novinkou v tomto školskom roku je aj hlásenie materských škôl o neospravedlnenom vynechávaní dochádzky do škôlky u 5-ročných detí, pretože vstúpil do platnosti nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní a niektorí rodičia sa, ako dodala M. Raššová, s tým ešte nestotožnili.


foto: ilustračné, Martin Mrug

Kommentare


bottom of page