top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

NAJ v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2016

Updated: Jul 27, 2020

Najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblastiach kultúra a vzdelávanie za rok 2016

Komisia vzdelávania kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Starej Ľubovni oznamuje, že nominácie na  najúspešnejších reprezentantov Mesta Stará Ľubovňa v oblastiach kultúra a vzdelávanie za rok 2016 v kategóriách: – najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry za rok 2016, – najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblasti vzdelávania za rok 2016, – talent roka (do 15 rokov – oblasť kultúry a vzdelávania) treba doručiť Monike Dušekovej – odd. školstva, kultúry, športu a mládeže do 23. decembra 2016. Podmienkou nominácie je reprezentácia mesta a účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v roku 2016.

コメント


bottom of page