top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Nadaní študenti raňajkovali a diskutovali s vedením mesta

Svoju už 10-ročnú tradíciu má milá akcia, keď si žiaci a študenti mesta Stará Ľubovňa môžu sadnúť za jeden stôl s vedením mesta a pri spoločných raňajkách neformálne diskutovať s predstaviteľmi mestskej samosprávy.


Prijatie študentov stredných škôl sa koná pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a spoločných stolovníkov vyberajú jednotlivé školy a školské zariadenia na základe dosiahnutých výsledkov. Tentoraz dostali pozvanie na 10. ročník RAŇAJOK S PRIMÁTOROM 16-ti žiaci ľubovnianskych stredných škôl, ZUŠ a CVČ.

Pre mladých ľudí to bol nielen výnimočný štart do nového dňa, ale aj možnosť naniesť svoje názory, postrehy a potreby priamo k vedeniu mesta, ktoré zas mohlo načúvať hlasom mladej generácie. A rovnako sa poďakovať za úspechy a reprezentáciu mesta v rôznych oblastiach.

FB Mesta Stará Ľubovňa

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (23. november 2022)


Ocenení študenti

- Erika Šutorová, Gymnázium Terézie Vansovej,

za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni a za angažovanosť v školskom parlamente počas celého štvorročného štúdia,


- Maroš Dufala, Gymnázium Terézie Vansovej,

za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni a za angažovanosť v školskom parlamente počas celého štvorročného štúdia,


- Gabriela Kovalčíková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša,

za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej úrovni,


- Roland Budzák, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša,

za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej úrovni,


- Juraj Koreček, Spojená škola, Jarmočná 108,

za výborný prospech, reprezentáciu školy na zahraničnej stáži, v súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, za aktívnu prácu v školskom časopise ŠUM,


- Diana Bachledová, Spojená škola, Jarmočná 108,

za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských kolách SLOVAK BARISTA CUP Junior, v súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, za aktívnu prácu v školskom časopise ŠUM,


- Júlia Dzedzinová, Spojená škola, Jarmočná 108,

za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch finančnej gramotnosti – Road to finance, 10 matematických výziev (10 math challenges) a na krajskom kole Finančnej olympiády,


- Veronika Nemergutová, Spojená škola, Jarmočná 108,

za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch finančnej gramotnosti – Road to finance, 10 matematických výziev (10 math challenges) a na krajskom kole Finančnej olympiády,


- Jakub Jendrichovský, Stredná odborná škola technická,

za aktívne zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania s konkrétnou firmou, za pracovné nasadenie a kreativitu, za pozitívny prístup k ľuďom aj práci,


- Daniel Kasperkevič, Stredná odborná škola technická,

za výborné študijné výsledky v teoretických predmetoch i na odbornom výcviku, za iniciatívny prístup k štúdiu a inšpiráciu a pomoc spolužiakom,


- Sofia Filičková, ZUŠ Jána Melkoviča,

za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských súťažiach v speve populárnej piesne, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu,


- Sára Sokolová, ZUŠ Jána Melkoviča,

za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch v hre na akordeóne, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu,


- Roland Urban, CVČ, Mládežnícky parlament,SĽ,

za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente Stará Ľubovňa, angažovanosť v oblasti života mladých ľudí na lokálnej úrovni,


- Rachel Iľaščiková, CVČ, MPSĽ,

za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente Stará Ľubovňa, angažovanosť v oblasti života mladých ľudí na lokálnej úrovni,


- Zuzana Lengová, Spojená škola internátna,

za úspešnú účasť na medzinárodnom projekte EKO-LÍDER s PL v rámci V4 – Vyšehradský fond,


- Michaela Malastová, Spojená škola internátna,

za úspešnú účasť na medzinárodnom projekte EKO-LÍDER s PL v rámci V4 – Vyšehradský fond.bottom of page