top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Nad personálnymi zmenami neuvažuje

V školstve pracuje už osemnásty rok. V ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda pôsobila jedenásť rokov ako učiteľka prvého stupňa. Od septembra je novou riaditeľkou jedinej cirkevnej školy v meste Stará Ľubovňa, ktorá má 428 žiakov. Post prevzala po dlhoročnej riaditeľke Monike Maníkovej.


Bolo vaše rozhodnutie prihlásiť sa do výberového konania spontánnym kariérnym krokom? S akými cieľmi ste vstupovali do novej pozície?

- Som proaktívny človek, ktorý má rád výzvy. Na našej škole som mala možnosť doteraz získať niekoľko vlastných pohľadov, a to rodiča, učiteľa, vedúceho metodického združenia, člena a predsedu rady školy, asistenta učiteľa. Som človek, ktorý sa potrebuje zapojiť, reagovať, prispieť.

Mám štyri hlavné ciele - vnútorne motivovaný žiak, moderný učiteľ, podporný nepedagogický tím a aktívny, motivovaný rodič. Želám si, aby sa naša škola pre mesto a farnosť Stará Ľubovňa viac otvorila. Tiež, aby si naši žiaci vážili učiteľov pre ich odbornosť i férovosť a aby sme výchovou a vzdelávaním posúvali našich žiakov k tomu, aby kriticky mysleli, reagovali na výzvy života proaktívne a ľudsky.


Čo ste urobili ako prvé vo svojej novej pozícii?

- Škola má veľmi veľa agendy, ktorú bolo potrebné dôkladne prebrať. Bolo dôležité sa rýchlo zorientovať. Postupne chcem presvedčiť kolegov o svojich hlavných cieľoch, aby sa tieto ciele stali aj ich výzvami.


Škola má 46 pedagogických zamestnancov, pri každej zmene vo vedení sa hovorí o personálnych výmenách. Uvažujete nad zmenami?

- Nad zmenami v učiteľskom kolektíve neuvažujem. Zamestnávatelia dobre vedia, že nemajú príliš veľký manévrovací priestor. Život prináša rôzne situácie a pohyb zamestnancov je prirodzený.


Hovorí sa o zlúčení cirkevného školstva, teda základnej školy s gymnáziom...

- Kedysi mali oba subjekty len jedného riaditeľa. Z logistického hľadiska by spojenie škôl bolo praktické. So spojením škôl by som nemala žiadny problém. Fúzii by musela predchádzať odborná otvorená diskusia na úrovní zriaďovateľa, rád oboch škôl a všetkých zainteresovaných.


Dotknime sa stručne aj praktických vízií, čo neodkladne potrebuje škola z pohľadu rekonštrukcií, vybavenia...?

- Počas hustého dažďa nám zateká do telocvične. Parkety v nej sú už vo veľmi zlom stave. Tiež nám v kuchyni chýbajú stroje a škola potrebuje novú elektroinštaláciu. Tieto prázdniny sa vďaka zriaďovateľovi a bývalému vedeniu školy dokončila rekonštrukcia fasády na celej budove. Tešíme sa, že ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda na svoje 30. narodeniny dostala nový šat.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 35 (22. september 2021)

Commenti


bottom of page